POVZEMANJA NOVIC IN OGLAŠEVANJE

Tiskovna agencija MOREL dovoljuje, da se iz njenega multimedijskega portala www.morel.si povzemajo in delijo brezplačno samo povezave do posameznih novic, posnetkov in drugih vsebin. Kopiranje in objavljanje novic in vsebin objavljenih na portalu deloma ali v celoti je dovoljeno samo s pisnim potrdilom uredništva.

----------------------------------------------------------------------------------------

 Vaše storitve in izdelke lahko oglašujete v naših medijskih edicijah:
- na spletni televiziji MORELTV www.moreltv.com

- v zdravstvenovzgojni reviji VITA,

- na multimedijskem portalu www.morel.si ali v eni od rubrik Odprti servis informacij, Turistične novice in ponudbe, Testi in novosti ter

- v mestni splošno informativni reviji KVA (trenutno ne izhaja)

 

Prvi slovenski spletni dnevnik MOREL

Internetni dnevni časopis Morel beleži med 250.000 in 500.000 zadetkov mesečno. Ustvarijo jih bralci iz Slovenije in tujine.

Hitre in dobre novice iz področja gospodarstva, notranje in zunanje politike, kulture, športa, kronike in zanimivosti iz Slovenije in sveta, poleg ostalih, redno prebirajo poslovneži in politiki.

Poleg oglasnih sporočil lahko objavljate tudi PR- promocijske članke, kjer lahko predstavite svoje dejavnosti, storitve in ponudbo.

Oglašujete lahko tudi v rubrikah Odprti servis informacij Turistične novice in ponudba, Testi. in novosti. Rubrike so namenjene informacijam, ki jih želite posredovati širši javnosti, pa jih mediji iz tega ali onega razloga nočejo objavljati.

CENIK NOVIC
Povzemanje in objavljanje  novice, posnetka ali vsebine v celoti ali deloma 1,00 eura (brez DDV)
Povzemanje in objavljanje dveh ali več novic ali druge vsebine v celoti ali deloma  0,50 eura (brez DDV) za kos
Mesečna naročnina za povzemanje in objavljanje vseh vsebin 100  eurov (brez DDV)
Cenik objavljanja PR informacij:
Objava PR člankov in novic 100,00 eurov (brez DDV)
Objava PR člankov in novic za poslovne partnerje in oglaševalce BREZPLAČNO

Pri nepooblaščenem povzemanju novice, vsebin ali posnetkov deloma ali v celoti zaračunavamo administrativne stroške v višini 99 eura za kos.

 

V tiskovni agenciji Morel skrbimo, da v najkrajšem času izveste, kaj se dogaja doma in v tujini, saj razpolagamo z zelo bogato paleto ažurnih in preverjenih novic. Poleg tega pa lahko poskrbimo za celovito posredovanje vaših poslovnih informacij najširšemu krogu ljudi doma in v tujini.

----------------------------------------------------------------------------------------

INDIVIDUALNI NAROČNIKI LAHKO PREBIRATE z geslom SVEŽE NOVICE NA NAŠEM MEDIJSKEM PORTALU www.morel.si ZA SAMO 12 evrov na mesec.

 

V tiskovni agenciji Morel skrbimo, da v najkrajšem času izveste, kaj se dogaja doma in v tujini, saj razpolagamo z zelo bogato paleto ažurnih in preverjenih novic. Poleg tega pa lahko poskrbimo za celovito posredovanje vaših poslovnih informacij najširšemu krogu ljudi doma in v tujini.

----------------------------------------------------------------------------------------

INDIVIDUALNI NAROČNIKI LAHKO PREBIRATE z geslom SVEŽE NOVICE NA NAŠEM MEDIJSKEM PORTALU www.morel.si ZA SAMO 12 evrov na mesec.

 

CENIK Spletni dnevnik MOREL- www.morel.si

oglas cena v €, brez DDV
 
Dnevna objava oglasa ali PR članka
 

15,00
 
tedenska objava PR sporočila 100,00
Mesečna objava oglasa ali PR članka
250,00
 
letno oglaševanje in prost dostop do novic (brez nadaljnje objave)
 
2.400,00
Odprti servis informacij – najem objav mesečno
+ dostop do dnevnega servisa, doplačilo mesečno (za 24 mesecev)
80,00
 
Za fizične osebe dostop do dnevnega servisa, za osebno informiranje, brez pravice do razmnoževanja, kopiranja... (za 24 mesecev)
 
12,00

 

Zdravstvenovzgojna revija VITA

VITA je namenjena ohranjanju zdravja najširši janovsti. 17.000 izvodov vsake številke brezplačno razdelimo po slovenskih bolnišnicah, zdravstvenih domovih, medicinskih centrih, lekarnah, zdraviliščih, šolah in knjižnicah. Na voljo je tudi na internetnih straneh www.revija-vita.com in www.revijavita.si.

Bralci Vite so tudi zdravniki in drugo medicinsko osebje, študenti medicine in drugih družboslovnih področij, ki si z revijo osvežujejo strokovno znanje ali pa jo uporabljajo pri svojem študuju.

Vsaka številka revije celovito in strokovno predstavi eno bolezensko področje. V njej slovenski strokovnjaki svoje znanstvene ugotovitve, novosti in izsledke poljudno predstavljajo zdravim in bolnim Slovencem.

Vita ima visok strokoven nivo in ji je zato ministrstvo za zdravje priznalo, da je revija nacionalnega pomena. Z objavo oglasa v reviji Vita si boste zagotovili kredibilen odmev vašega sporočila v najširši slovenski javnosti in si pospešili prodajo vaše storitve ali izdelka..

 

CENIK  Revija VITA

Vrsta oglasa in pozicija (dolžina x višina) cena v €, brez DDV
zadnja stran, ovitek, barvna 1/1 (A4, 210 x 297 mm) 2.000,00
notranja stran ovitka, barvna 1/1 (A4, 210 x 297 mm) 1.800,00
notranja stran, barvna 1/1 (A4, 210 x 297 mm) 1.600,00
notranja stran barvna ½ (183 x 135 mm) 1.300,00
naslovnica - oglas v velikosti 185 x 50 mm 1.500,00
notranjih straneh – oglas v velikosti 183 x 40 mm 300,00
posebna ponudba: mala pasica 95 x 40 mm 50,00

dodatna objava oglasa v revini On line Vita na Internetu

www.revijavita.si www.revija-vita.com (mesečno)

350,00
samo objava v reviji On line Vita na Inetrnetu (mesečno) 500,00
banner na strani On line Vita na Internetu 500,00
vlaganje prospektov v revijo
 
1.500,00


Splošni pogoji oglaševanja:

V ceno oglasa je zajeto enostavno oblikovanje (skeniranje do dveh slik ali logotipa in oblikovanje teksta), sicer zaračunavamo dodatno oblikovanje po dogovoru.
Rok plačila je 8 dni po izstavitvi računa oz. po dogovoru.
Reklamacijski rok je osem dni po objavi.
Naročnik je odgovoren za vsebino objave.
Založnik si pridržuje možnost, da v primeru višje sile, oglasa, naročenega za objavo v določeni številki revije ne objavi, ampak ga objavi v prvi naslednji možni izdaji.
Oddaja oglasnih materialov po dogovoru.
Za večkratno oglaševanje v reviji (trikrat) oz. za sklenitev letno pogodbe o oglaševanju vam nudimo tudi popuste po dogovoru.

 

 

SNEMANJE ŠPORTNIH TEKEM, KONCERTOV, KONGRESOV  IN DRUGIH DOGODKOV V ŽIVO PREK SPLETNE YOUTUBE TELEVIZIJE MORELTV (www.moreltv.com)

Tekmo ali dogodek snemamo z najmanj tremi kamerami. Po dogovoru lahko zagotovimo komentatorja.

Osnovni stroški snemanja tekme ali dogodka 500 evrov + ddv, brez komentatorja: (komentator dodatno cca 80 evrov oziroma po dogovoru).

Za pokritje osnovnih stroškov agencija klubu ali organizatorju omogoči 180 sekund oglasnega časa med prenosi za promocijo pokroviteljev kluba ali organizatorja. O tem agenciji dostavi spisek.

Klub ali organizator in agencija se lahko dogovorijo, da bodo skupaj izvajala marketniško dejavnost oziroma tržila reklamni čas pred, med in po tekmi ali športnem dogodku v televizijskih prenosih.

Stroški izdelave oglasnih sporočil se zaračunajo posebej, odvisno od primera do primera.

Načeloma se zakup oglasnega prostora in stroške plača v naprej, najmanj za pet tekem.

Agencija MOREL ima izključno avtorsko, moralno in materialno pravico do TV snemanja in razpolaganja posnetega gradiva vseh tekem kluba. Agencija MOREL odloča, če tekme lahko snemajo druge televizije. Klub lahko uporablja posnetke za lastne študijske potrebe in promocijo.

Med prenosi tekem se bo lahko predvajala avtorsko zaščitena glasba oziroma glasba, ki jo bo posredovala agencija.

Pogodbo bi sklenili za eno, dve ali več tekmovalni sezoni ali pa za posamezni športni dogodek.

Posnetki so v realnem času vidni po vsem svetu, ostajajo pa tudi arhivirani in so na voljo za kasnejše proste oglede.

V dvorani ali na prizorišču morata biti zagotovljena žična internetna povezava z najmanjšim prenosom 10/10 GB in elektrika.

Za vse ostale podrobnosti se pogovorimo in dogovorimo naknadno.

 

Okvirni cenika televizijskega oglaševanja na eni tekmi ali dogodku ter reklamnih napisov ob igrišču:

Oglaševalska možnost

cena

Med prenosom se predvaja v desnem kotu logotip pokrovitelja

1000 evro

Med glavnim odmorom se predvaja reklamni film ali telop najkrajšem času predvajana 15 sekund/ eno predvajanje

8 evro/sekunda

Pred začetkom tekme in po njej se predvajajo reklamni film ali telop (najmanjši zakup 60 sekund)

2 evro/sekunda

Reklamni čas v napovednikih tekem ali dogodka (najmanjši zakup 60 sekund)

1,5 evro/skunda

Reklamni napis ob igrišču nasproti gledalcem oziroma kameram

300 evro/meter

Reklamni napisi ob igrišču in na levi ter desni strani igrišča

100 evro/meter

Najmanj 10 omemb sponzorja prek ozvočenja na vsaki tekmi

50 evrov

Reklamni napis na panoju v coni za intervjuje 20x10 cm

100 evrov

Možnost: Reklamni napisi v velikosti do 30x10 cm na hrbtu in prsih na dresih in oblačilih (trenerka) igralcev ter v velikosti 10x10cm na hlačkah.

(okvirni predlog...)

50.000 evrov/ za vso tekmovalno sezono

Predlagane cene so brez DDV.

Naročila sprejemamo na elektronski naslov: marketing@morel.si, info@morel.si

 

 

MARKETINŠKA PONUDBA ZA OGLAŠEVANJE V REVIJI KVA- trenutno ne izhaja

 

Mestna splošno informativna revija KVA-trenutno ne izhaja

Mestna splošno informativna revija KVA  predstavlja dogodke, ki zadevajo vsakdanje življenje Slovencev. Poleg tega skozi novinarske zapise prinaša tudi utrip iz drugih evropskih prestolnic, mestih in regij. Utripi so objavljeni v izvirnem jeziku piscev in slovenskem prevodu. Prostor smo namenili tudi drugim etničnim, narodnostnim in kulturnim skupnostim, ki delujejo v Sloveniji. Z revijo želimo, da izpostavimo večlingvističnost in multikulturnost naše družbe. Želimo, da bi o vsem tem razmišljali pozitivno in da bi se Slovenci medsebojno spoznali in okrepili dobrososedske odnose. Del revije je namenjen tudi nasvetom ter razvedrilu. Seveda pa se bo revija tudi spreminjala in razvijala, glede na želje in potrebe bralstva. Revija se deli brezplačno. Časopis želi biti mesečnik, formata 210x 279 mm, revijalnega tipa, z dokaj kakovostnim papirjem in tiskom, v nakladi 15.000 izvodov. Tokratna številka se bo razdelila 10.000 izvodov v Beli Krajini, 5.000 izvodov v Ljubljani. Vabimo vas, da z oglasnim sporočilom podprete njeno redno izhajanje, sami pa si povečate prepoznavnost v javnosti.

 

Cenik oglasnega prostora

  Ovitek zadnja stran Notranja stran ovitka
   Notranja stran
 1/1   800      700     600
 1/2  450   400   350
 1/3  350  300   250
 1/4   250  200  180
 1/8  200  180  100

PR članek- celostranski  900

Zahvale-osmrtnice
1/8           90
1/6          120
 

Cene so v eurih in brez DDV.

Dodatna objava na spletni izdaji revija KVA + 20% dogovorjene cene.

Tehnični podatki:
Velikost oglasa (širina x višina)
. cela zadnja stran 210 x 297 mm porezava- cela notranja stran 183 x 135 mm
. 1/2; strani 183 x 135 mm
. 1/3 strani 183 x 90 mm ali 58 x 263 mm
. 1/4; strani 183 x 60 mm ali 120 x 90 mm
. 1/8 strani 183 x 40 mm ali 58x 60 mm


Naročila sprejemamo na elektronski naslov: marketing@morel.si, info@morel.si

ZAPOSLITEV DOBI

Takoj zaposlimo redno, honorarno ali po pogodbi vodjo marketinga in tržnikov, ki bodo zastopali, tržili in prodajali  medijske edicije ter storitve tiskovne agencije MOREL.

Zahtevamo: Srednjo štiriletno ali višjo stopnjo izobrazbe, urejenost, komunikativnost in poznavanje medijev. Vsak kandidat ali kandidatinja bo moral opraviti 14-dnevno spoznavno obdobje.

Štipendiramo tudi več diplomantov ali  študentov višjih letnikov, ki so ob študiju pripravljeni  opravljati novinarska dela, delo snemalca-fotografa ali montažerja z možnostjo redne zaposlitve.

Prijave z življenjepisi sprejemamo po elektronski pošti info@morel.si 

Arhiv

PonTorSreČetPetSobNed
   123456789101112131415161718192021222324252627282930
Vita

UJFAIR

NepremiÄŤnine Si21 Avto.info

Luksuz.net

Prometej

Seniorske novice