Četrtek, 15. april 2021 - 23:45

Povprečna bruto plača je znašala 2.718,12 euro

Statistično plače najvišja v zdravstvu in socialnem varstvu

Ljubljana (MOREL)-Povprečna bruto plača za februar 2021 je bila najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo; znašala je 2.718,12 EUR in je bila za 35,5 % višja od plače za februar 2020 v tej dejavnosti. V primerjavi s plačo za januar 2021 se je povprečna bruto plača za februar 2021 najizraziteje zvišala v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 4,1 %), najbolj pa se je znižala v dejavnosti izobraževanje (za 7,0 %).

Četrtek, 15. april 2021 - 23:40

Statistki trdijo, da plače padajo

Povprečna bruto plača za februar je znašala 1.946,07 EUR

Ljubljana (MOREL)- Povprečna bruto plača za februar  je znašala 1.946,07 EUR in je bila nominalno za 1,6 %, realno pa za 1,9 % nižja od bruto plače za januar. Povprečna neto plača za februar je znašala 1.253,71 EUR in je bila nominalno za 1,2 %, realno pa za 1,5 % nižja od neto plače za januar.

Četrtek, 15. april 2021 - 22:16

Virtualna borza Feel sLOVEni@ Business Date

Veliko zanimanje in odlična udeležba poslovne turistične javnosti Avstrije, Nemčije in Švice

Ljubljana (MOREL) – V organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) danes poteka celodnevna virtualna turistična borza v seriji poslovnih dogodkov Feel sLOVEni@ Business Date, namenjena organizatorjem potovanj in turističnim agentom iz Avstrije, Nemčije in Švice. Z več kot 140 udeleženimi poslovnimi partnerji z nemško govorečih ključnih trgov slovenskega turizma so se v virtualnem okolju srečali predstavniki 33 slovenskih turističnih ponudnikov in destinacij. Virtualna srečanja omogočajo vzpostavitev novih poslovnih kontaktov in negovanje obstoječih tudi v obdobju, ko zaradi epidemije dogodki v živo niso možni.

Sreda, 14. april 2021 - 22:24

Prepeljala 10,4 milijona ton blaga in opravila 5,7 milijarde tonskih kilometrov

V mednarodnem prevozu prepeljanega več blaga kot v 4. četrtletju 2019

Ljubljana (MOREL)- Slovenska tovorna motorna vozila so v 4. četrtletju 2020 prepeljala v notranjem prevozu 14,1 milijona ton blaga in pri tem opravila 607,8 milijona tonskih kilometrov, naložena pa so prevozila 50,9 milijona kilometrov. V primerjavi s 4. četrtletjem 2019 so prepeljala za 4 % manj blaga;

Sreda, 14. april 2021 - 21:58

Slovenska tovorna motorna vozila opravila v 4. četrtletju 2020 približno toliko tonskih kilometrov kot v 4. četrtletju 2019

Tovornjaki prepeljala 24,6 milijona ton blaga in pri tem opravila 6,3 milijarde tonskih kilometrov

Ljubljana (MOREL)- Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v 4. četrtletju 2020 prepeljala 24,6 milijona ton blaga in pri tem opravila 6,3 milijarde tonskih kilometrov.

Sreda, 14. april 2021 - 21:54

Skupna vrednost odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov v februarju 2021 višja

Odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 5,1 milijona EUR

Ljubljana (MOREL)- V februarju 2021 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 5,1 milijona EUR, kar je približno za 98 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 18 % manj od vrednosti odkupa v februarju 2020.

Sreda, 14. april 2021 - 21:50

V februarju 2021 izrazitejša mesečna rast cen inputov v kmetijstvu

V januarju 2021 je bila mesečna rast cen 1,1-odstotna

Ljubljana (MOREL)- V februarju 2021 so bile cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu v povprečju za 3,0 % višje kot v januarju 2021 in za 2,8 % višje kot v februarju 2020.

Sreda, 14. april 2021 - 21:35

Lokali naj se odprejo po italijanskem modelu

Gostinci zahtevajo odprtje gostinskih lokalov

Ljubljana (MOREL)- Gostinska panoga je zaprta že več kot osem mesecev, številni zaposleni pa so zaradi negotovih razmer že odšli v druge panoge. Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS zato zahteva takojšnje odprtje gostinske dejavnosti ter kritje izpada prometa in regresa v okviru interventnega zakona.

Sreda, 14. april 2021 - 21:30

AmCham Poslovni zajtrk

Nadgradimo veščine za poklice prihodnosti

Ljubljana (MOREL)- Slovenski šolski sistem je dober, a bo potrebna bistvena osvežitev učnih načrtov in temeljnih znanj, da bo lahko sistem odgovarjal potrebam trga dela, predvsem pri razvoju digitalnih znanj. Vsi se bomo morali opremiti z novimi znanji, kar bo omogočilo napredek družbe in tudi dvig ravni izobraženosti, poleg tega pa je pomembno, da tudi gospodarstvo in civilna družba prevzamejo svoj del odgovornosti za dvig konkurenčnosti države.

Sreda, 14. april 2021 - 21:27

Ostaja odprto vprašanje, če ga bo uslišal

Meh Počivalšku: Nemudoma podaljšajte moratorij na kredite

Ljubljana (MOREL)- Predsednik Obrtne zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh je danes na skorupiranega gospodarskega  ministra Zdravka Počivalška naslovil odprto pismo z zahtevo, da se nemudoma podaljša moratorij na kreditne obveznosti za eno leto.

Sreda, 14. april 2021 - 21:03

Ustanovljeno združenje ima za cilj umestitev Slovenije na svetovni vinski zemljevid

Okrepiti krovno promocijo slovenskega vinogradništva in vinarstva

Ljubljana, (MOREL) – Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS je bilo danes ustanovljeno Združenje slovenskih vinarjev pri GZS - ZKŽP, ki povezuje devet slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom. Vodenje združenja je prevzel Borut Fakin iz kleti Vinakoper, podpredsednik pa je postal Vinko Mandl iz Ptujske kleti. Glavni namen združenja je okrepiti aktivnosti za pomoč slovenskim vinarjem in vinogradnikom in medsektorsko povezovanje. Združenje želi okrepiti krovno promocijo slovenskega vinogradništva in vinarstva doma in na tujih trgih, revitalizirati panogo po epidemiji COVID 19, okrepiti boj proti sivi ekonomiji na trgu z vinom in prilagoditi aktualno in prihodnjo zakonodajo potrebam vinogradništva in vinarjev.

Sreda, 14. april 2021 - 11:15

Obvestilo o pribitku na referenčni tečaj ECB

Kartične transakcije v državah EGP, ki nimajo evra, kmalu še bolj transparentne

Ljubljana (MOREL)- 19. aprila 2021 prične veljati zahteva iz Uredbe (EU) 2019/518[1] Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (v nadaljevanju Uredba). Ta v členu 3a določa, da morajo izdajatelji imetnikom kartic po opravljeni transakciji čim prej elektronsko razkriti odstotni pribitek na menjalni tečaj Evropske centralne banke. Hkrati pa mora biti imetnikom kartic na voljo razumljiv in enostaven način vpogleda v morebitne pribitke na referenčni tečaj ECB.

Torek, 13. april 2021 - 19:47

V Sloveniji je, po podatkih družbe Borzen, ozaveščenost gospodinjstev na precej visokem nivoju

Kampanja in spletna platforma »Zamenjaj olje za okolje«

Ljubljana, 12.04.2021 – Sektor ogrevanja in hlajenja predstavlja 50 % končne evropske porabe energije. Za uspešno energetsko unijo je ključnega pomena zmanjšanje porabe energije in povečanje deleža obnovljivih virov energije. V Evropski uniji je izmed 120 milijonov vgrajenih ogrevalnih sistemov kar 80 milijonov takih, ki dosegajo energijsko oznako C ali D. V Sloveniji je, po podatkih družbe Borzen, ozaveščenost gospodinjstev na precej visokem nivoju, a opozarjajo, da je sedaj skrajni čas za naslednji korak – dejansko sprememba v njihovem obnašanju. V Sloveniji obstaja velik potencial za zamenjavo ogrevalnih sistemov z bolj učinkovitimi, zelenimi alternativami – še vedno imamo namreč veliko število ogrevalnih sistemov na kurilno olje, ki onesnažujejo okolje.

Torek, 13. april 2021 - 19:38

Statistični podatki

Poraba energije kljub povečevanju v zadnjih letih še vedno nižja kot v 2008

Ljubljana (MOREL)- Podatki kažejo, da se je poraba energije (ob upoštevanju rezidenčnega načela) v 2019 glede na 2008 zmanjšala za 13 % (s 344.066 TJ na 300.188 TJ). Zmanjševala se je predvsem v obdobju 2008–2015 (ki ga je zaznamovala finančna kriza), nato se je začela počasi povečevati, še vedno pa se ni vrnila na raven izhodiščnega leta 2008.

Torek, 13. april 2021 - 19:34

Uvozili največ železnih kovinskih odpadkov

Slovenija tudi uvaža odpadke

Ljubljana (MOREL)- V Slovenijo je bilo v obdobju 2016–2018 uvoženih letno od 995.000 do 1.111.000 ton odpadkov. Od tega jih je bilo približno 88 % uvoženih iz drugih držav članic EU, preostala količina pa iz držav zunaj EU oz. nečlanic. Količinsko je bilo med v Slovenijo uvoženimi odpadki največ železnih kovinskih odpadkov (skoraj 50 % vse količine), sledili so odpadki iz papirja in kartona (približno 20 %), neželezni kovinski odpadki (približno 10 %) in odpadki iz plastike (prav tako približno 10 %) ter manjše količine preostalih vrst odpadkov.

Sobota, 10. april 2021 - 11:59

Izobraževanje ni glavna domena

Manj delovno aktivnih, vključenih v neformalno izobraževanje

Ljubljana (MOREL)- Pred desetimi leti je bilo v izobraževanje ali usposabljanje vključenih približno petina delovno aktivnih oseb, v letu 2020 pa 11 % ali 105.000. 

Sobota, 10. april 2021 - 11:57

Največ odsotnosti zaradi dopustov

Število odsotnih z dela v 2020 za 46 odstotkov višje kot v 2019

Ljubljana (MOREL)- V letu 2020 je bilo v referenčnem tednu odsotnih z dela 156.000 ali 16 % delovno aktivnih oseb. V primerjavi z letom 2019 je bilo njihovo število višje za 46 % (ali za 49.000). V zadnjih desetih letih je bila več kot polovica odsotnosti z dela posledica dopustov, sledile so jim odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb ter materinskih, očetovskih ali starševskih dopustov, v letu 2020 pa je bil drugi najpogostejši razlog za odsotnost čakanje na delo.

Sobota, 10. april 2021 - 11:55

Na trgu dela še vedno prevladuje klasična oblika dela

Manj študentskega dela, manj samozaposlenih in več zaposlenih v delovnem razmerju

Ljubljana (MOREL)- Med delovno aktivnimi se je v letu 2020 v primerjavi s predhodnim letom najizraziteje znižalo število samozaposlenih in oseb, ki so delale prek študentskega servisa. Število prvih je bilo nižje za 9 % (ali za 11.000), število drugih pa za 28 % (ali za 8.000).

Sobota, 10. april 2021 - 11:49

Ponovna rast števila anketno brezposelnih oseb

V 2020 stopnja anketne brezposelnosti pet odstotna

Ljubljana (MOREL)- Stopnja anketne brezposelnosti se je zvišala za 0,5 odstotne točke. Odsotnosti z dela je bilo več kot v 2019. Do leta 2019 je število delovno aktivnih več let naraščalo, število brezposelnih pa upadalo, v letu 2020 pa se je ta trend nekoliko obrnil. V letu 2020 smo ponovno zaznali rast števila anketno brezposelnih oseb. Bilo jih je 51.000, kar je za 12,2 % več kot v letu 2019. 

Sobota, 10. april 2021 - 11:46

Prihodek od prodaje v industriji ter vrednost zalog na mesečni ravni višja

Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil v februarju na mesečni ravni višji za 2,2 odstotka

Ljubljana (MOREL)- Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil v februarju 2021 na mesečni ravni višji za 2,2 %. Višji je bil tako na domačem kot na tujem trgu. Prihodek od prodaje je bil na mesečni ravni višji v predelovalnih dejavnostih (za 2,3 %), v rudarstvu pa nižji (za 2,7 %).

Sobota, 10. april 2021 - 11:39

V rudarstvu je bila višja za 6,6 odstotka

Vrednost industrijske proizvodnje v februarju 2021 na mesečni ravni višja

Ljubljana (MOREL)- Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v februarju 2021 za 0,6 % višja kot v januarju 2021. Višja je bila v rudarstvu (za 6,6 %), v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 %) in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 0,2 %).

Petek, 9. april 2021 - 23:47

V VZMD ugotavljajo

Številne družbe tudi letos svojim delničarjem ne želijo nameniti primernih dividend

Ljubljana (MOREL)- V VZMD tudi letos pozorno spremljajo dogajanje in vpliv »korona-krize« na delniške družbe, pri čemer bodo slovenski delničarji ponovno zelo različno nagrajeni za svoje kapitalske naložbe oz. »zvestobo družbam« - kljub razveseljivemu dejstvu, da jih je večina poslovala precej uspešno. Glede na objavljene predloge Uprav in Nadzornih svetov za delitev dividend namreč postaja vse bolj jasno, da številne družbe tudi letos svojim delničarjem ne želijo nameniti primernih dividend, ki bi odražale dobre predlanske in lanske rezultate, pozitivne napovedi za prihodnost ter dejstvo, da so bili delničarji v prenekaterem primeru (za višje) dividende – popolnoma brez potrebe – prikrajšani že lansko leto, kakor tudi proračun Republike Slovenije.

Četrtek, 8. april 2021 - 22:51

Biogospodarstvo na področju agroživilstva

Nova razvojna in poslovna priložnost v agroživilstvu«

Ljubljana, (MOREL)- Na včerajšnjem dogodku na temo »Biogospodarstvo nova razvojna in poslovna priložnost v agroživilstvu« je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS predstavila priložnosti, ki jih ponuja biogospodarstvo na področju agroživilstva in rezultate štiriletnega mednarodnega projekta AlpBioEco iz programa Interreg Območje Alp. Trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo in biogospodarstvo predstavljajo številne možnosti za nov gospodarski razvoj in oblikovanje novih razvojnih politik, zlasti na podeželju in tudi širše. Daje možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest, trajnostne izrabe naravnih virov in prenovljen gospodarski zagon. V Sloveniji kmetijstvo prispeva glavnino zaposlenih v sektorju biogospodarstva. Največji delež dodane vrednosti je ustvarjen v sektorju prehrane, kemični in farmacevtski industriji ter na področju gozdno-lesnih verig.

Petek, 2. april 2021 - 21:45

Nova Zbornica industrije sejmov in srečanj (ZISS)

Mehurček industrije sejmov in srečanj naj se ne razblini

Ljubljana (MOREL) - Z včerajšnjim dnem je bila v okviru Gospodarske zbornice Slovenije ustanovljena nova Zbornica industrije sejmov in srečanj (ZISS). Ta je danes vladi  posredovala predloge ukrepov za blaženje posledic koronakrize v dejavnosti ter za sproščanje v skladu z vladnim semaforjem.
Sreda, 31. marec 2021 - 09:41

Večina poslovalnic bank in hranilnic bo v času »lockdowna« poslovala po nespremenjenem urniku

Bančne poslovalnice obiščete le v nujnih primerih

Ljubljana (MOREL)- Stranke bank in hranilnic obveščamo, da bodo poslovalnice bank v času od 1. aprila in do 11. aprila 2021, ko bo trajalo vnovično zapiranje gospodarstva in javnega življenja, ki ga je zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer sprejela vlada, po večini poslovale po nespremenjenem oz. običajnem urniku. Dostop do večine bančnih storitev bo torej v tem času nemoten.
Torek, 30. marec 2021 - 21:29

Gospodarstvo/Slovenija

Cene uvoženih proizvodov višje

Ljubljana, 30. marec 2021 (MOREL)- Cene uvoženih proizvodov so bile v februarju 2021 v povprečju za 0,8 % višje kot v januarju 2021. Proizvodi, dobavljeni iz držav v evrskem območju, so bili v povprečju za 0,7 % dražji kot v prejšnjem mesecu, proizvodi, uvoženi iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,9 %. Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v februarju 2021 podražile surovine (za 1,7 %), energenti (za 0,9 %) in proizvodi za široko porabo (za 0,5 %). Proizvodi za investicije pa so se nekoliko pocenili (za 0,1 %).

Torek, 30. marec 2021 - 21:26

Gospodarstvo/Slovenija

Zakol živali v enem letu manjši

Ljubljana, 30. marec 2021 (MOREL)- Konj je bilo v januarju 2021 zaklanih za okoli 22 % manj kot v januarju 2020, ovc za točno 10 % manj, prašičev za okoli 8 % manj, goved za okoli 7 % manj in perutnine za okoli 3 % manj.
Spremembe v masah trupov v januarju 2021 zaklanih živali so v primerjavi z januarjem 2020 bolj ali manj sledile spremembam v številih zaklanih živali. Masa trupov zaklanih konj je bila manjša za približno 26 %, ovc za približno 9 %, goved za približno 6 %, prašičev za približno 5 % in perutnine za približno 4 %.

Torek, 30. marec 2021 - 21:24

Gospodarstvo/Slovenija

V januarju 2021 zaklanih vseh vrst živali manj kot v decembru 2020

Ljubljana, 30. marec 2021 (MOREL)- V slovenskih klavnicah so v januarju 2021 zaklali vseh vrst živali manj kot v decembru 2020, in sicer ovc za točno 51 % manj (ali približno 400 ovc manj), goved za približno 29 % manj (ali približno 4.000 goved manj), prašičev za približno 18 % manj (ali približno 5.000 živali manj), konj za približno 10 % manj (ali točno 11 konj manj) in perutnine za približno 8 % manj (ali približno 243.000 kljunov perutnine manj).

Torek, 30. marec 2021 - 21:18

Gospodarstvo/Slovenija

Danica Purg je bila imenovana za predsednico akademskega odbora Mednarodnega centra za raziskovanje »Skritih zmagovalcev« na Univerzi Zhejiang

Danica Purg

Danica Purg

Bled in Hangzhou, Kitajska, 30. marec 2021 (MOREL) – Univerza Zhejiang, ki je ena vodilnih azijskih univerz na področju raziskav in druga najimenitnejša univerza na Kitajskem, je danes  Danico Purg imenovala za predsednico akademskega odbora Mednarodnega centra za raziskovanje »Skritih zmagovalcev«. Koncept skritih zmagovalcev je prvi opredelil in ga preučeval  Hermann Simon, svetovno znani strokovnjak za strategijo, marketing in oblikovanje cen, ki na nemškem govornem področju velja za najvplivnejšega misleca po preminulem Petru Druckerju.  Hermann Simon je bil danes imenovan za častnega direktorja Mednarodnega centra za raziskovanje »Skritih zmagovalcev«.

Torek, 30. marec 2021 - 21:11

Gospodarstvo/Slovenija

Podjetja imajo z izgubo podatkov veliko stroškov, ogroženo je lahko tudi nadaljnje poslovanje

Ljubljana, 30. marec 2021 (MOREL)- »Ob čedalje večji digitalizaciji sta varnost podatkov in njihova zaščita zelo pomembna. Svetujemo, da pogosto napravite varnostne kopije vseh podatkov, ki jih imate shranjene na svojem telefonu, računalniku ali tablici. Na ta način podatkov ne boste izgubili. To velja tudi, če pride do okvare, poškodbe ali izgube računalnika, telefona ali tablice,« je ob svetovnem dnevu varnostnega kopiranja oziroma »backupa«, ki ga bomo obeležili jutri, 31. marca, izpostavil Andrej Boštjančič, direktor podjetja Softnet.

Ponedeljek, 29. marec 2021 - 21:44

Gospodarstvo/Slovenija

Reja živine na kmetijskih gospodarstvih upada

Ljubljana, 29. marec 2021 (MOREL)- Obseg živinoreje na kmetijskih gospodarstvih (ta se meri po skupnem številu GVŽ) se je od leta 2010 do 2020 zmanjšal za 3 % (s 421.553 na 408.683 GVŽ). Skupno število kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z živinorejo, pa se je v tem desetletju zmanjšalo za 23 % (z 58.648 na 44.974). Odstotek kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z živinorejo, je upadel z 79 % na 66 %.

Petek, 26. marec 2021 - 22:27

Gospodarstvo /Slovenija

Izvajanje plačil med velikonočnimi prazniki

Ljubljana, 26. marec 2021 (MOREL)- 2. aprila (veliki petek) in dne 5. aprila (velikonočni ponedeljek) evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evro območja ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Posledično tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2; v petek, 2.4.2021 bo možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oz. hranilnice.

Petek, 26. marec 2021 - 22:23

Gospodarstvo /Slovenija

Revidirano letno poročilo 2020 Nove KBM

Maribor, 26.3.2021) Nova KBM je objavila revidirano poročilo banke in Skupine Nove KBM za poslovno leto 2020. Najpomembnejši dogodek minulega poslovnega leta je uspešno izvedena največja združitev v zgodovini slovenskega bančništva, ki je povezala bogato zgodovino, vrednote in dosežke Nove KBM in nekdanje Abanke v močno, združeno banko. Nova KBM je leto 2020 zaključila z dobičkom v višini 208,9 milijona evrov, Skupina Nove KBM pa 210,8 milijona evrov.

Petek, 26. marec 2021 - 21:38

Gospodarstvo /Slovenija

Gospodarska klima na mesečni in letni ravni višja

Ljubljana, 26. marec 2021 (MOREL)- Kazalnik gospodarske klime je bil v marcu 2021 (−1,1 odstotne točke) za 2,2 odstotne točke višji kot v februarju 2021 (−3,3 odstotne točke), za 0,1 odstotne točke pa je bil višji tudi od dolgoletnega povprečja. 

Četrtek, 25. marec 2021 - 16:12

Gospodarstvo /Češka

Škoda Kodiaq: velik SUV – velika zgodba o uspehu

Mladá Boleslav, 25. marec 2021 (MOREL) – Škoda Auto je leta 2016 s Kodiaqom začel svojo ofenzivo športnih terencev in s tem položil temelj osupljive zgodbe o uspehu. Prvi veliki SUV češke znamke je z emocionalnim dizajnom, izjemno prostornostjo ter odličnim razmerjem med ceno in vrednostjo prejel več kot 40 odličij po vsem svetu. Športna različica RS je postavila celo rekord kroga med sedemsedežnimi SUV-ji na legendarni Severni zanki Nürburgringa. V manj kot petih letih je Škoda Auto po svetu proizvedel 600.000 Kodiaqov. Drugi SUV-modeli so sledili v sklopu široko zasnovane SUV-ofenzive. Njihov delež pri celotni Škodini prodaji zdaj znaša že skoraj 40 odstotkov.

Četrtek, 25. marec 2021 - 11:33

Gospodarstvo /Slovenija

Lani vrednost prodanih stanovanj 1,2 milijarde eurov

Ljubljana, 25. marec 2021 (MOREL)- V 2020 je znašala skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji 1,2 milijarde EUR, kar je za okrog 13 % manj od skupne vrednosti vseh prodaj v 2019 (okrog 1,4 milijarde EUR). Skupno število vseh prodaj stanovanjskih nepremičnin v letu 2020, izvedenih v Sloveniji, je bilo 11.612, kar je za okrog 17 % manj kot v letu 2019 in najmanj po letu 2014 (10.364).

Četrtek, 25. marec 2021 - 11:31

Gospodarstvo /Slovenija

Cene novih stanovanjskih nepremičnin v povprečju za 2,8 % višje kot v prejšnjem četrtletju

Ljubljana, 25. marec 2021 (MOREL)-  Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so se v 4. četrtletju 2020 glede na prejšnje četrtletje – po opaznem padcu v 3. četrtletju 2020 (za 4,4 %) – znova zvišale, in sicer za 2,8 %.

Četrtek, 25. marec 2021 - 11:28

Gospodarstvo /Slovenija

Cene stanovanjskih nepremičnin rastejo že šesto leto zapored

Ljubljana, 25. marec 2021 (MOREL)-  Cene stanovanjskih nepremičnin so se v letu 2020 glede na leto prej zvišale za 5,2 %. To je bilo šesto zaporedno letno zvišanje cen; v 2015 so bile za 0,1 % višje kot v letu prej, v 2016 za 6,9 %, v 2017 za 9,9 %, v 2018 za 8,3 % in v 2019 za 4,8 %.

Četrtek, 25. marec 2021 - 11:25

Gospodarstvo /Slovenija

Najizrazitejša mesečna rast cen v skupini energija in maziva

Ljubljana, 25. marec 2021 (MOREL)- V januarju 2021 so se na mesečni ravni najizraziteje zvišale cene v skupini energija in maziva (v povprečju za 3,7 %). Zvišale so se le cene goriv (cene goriv za gretje za 4,2 %, cene motornih goriv pa za 4,3 %), medtem ko se cene maziv niso spremenile, cene električne energije pa so se v tem obdobju znižale v povprečju za 1,4 %.

Četrtek, 25. marec 2021 - 11:23

Gospodarstvo /Slovenija

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu višje

Ljubljana, 25. marec 2021 (MOREL)- V januarju 2021 so bile cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu v povprečju za 1,0 % višje kot v decembru 2020 in za 1,1 % nižje kot v januarju 2020.

Četrtek, 25. marec 2021 - 08:32

Gospodarstvo /Slovenija

Gospodarska klima višja na mesečni in letni ravni

Ljubljana, 25. marec 2021 (MOREL)- Kazalnik gospodarske klime je bil v marcu 2021 (−1,1 odstotne točke) za 2,2 odstotne točke višji kot v februarju 2021 (−3,3 odstotne točke), za 0,1 odstotne točke pa je bil višji tudi od dolgoletnega povprečja. 

Četrtek, 25. marec 2021 - 08:30

Gospodarstvo /Slovenija

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih marca enak kot februarja

Ljubljana, 25. marec 2021 (MOREL)- Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v marcu 2021 enaka kot v februarju 2021, hkrati pa za 9 odstotnih točk nižja od vrednosti v marcu 2020 in za 13 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Kazalnik se je po dveh zaporednih mesecih naraščanja v marcu 2021 ustavil.

Četrtek, 25. marec 2021 - 08:28

Gospodarstvo /Slovenija

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v marcu za 6 odstotnih točk višja

Ljubljana, 25. marec 2021 (MOREL)- Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v marcu 2021 za 6 odstotnih točk višja kot v februarju 2021, od vrednosti v marcu 2020 je bila višja za 10 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa kar za 25 odstotnih točk. Trend naraščanja kazalnika zaupanja se nadaljuje.

Četrtek, 25. marec 2021 - 08:27

Gospodarstvo /Slovenija

Minuli mesec višji kazalnik zaupanja v trgovini na drobno

Ljubljana, 25. marec 2021 (MOREL)- Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je od jeseni 2020 padal, zadnja dva meseca pa se je njegova vrednost dvigala. V marcu 2021 je bila za 7 odstotnih točk višja kot v februarju 2021. Na letni ravni (glede na marec 2020) je bila še vedno nižja (za 16 odstotnih točk), prav tako od dolgoletnega povprečja (za 22 odstotnih točk).

Četrtek, 25. marec 2021 - 08:25

Gospodarstvo /Slovenija

Višji kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih kot v prejšnjem mesecu

Ljubljana, 25. marec 2021 (MOREL)- Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih se izboljšuje že od aprila 2020 in se je izboljšal tudi v marcu 2021: glede na februar 2021 je bila njegova vrednost višja za 5 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja za 10 in od vrednosti v marcu 2020 za 18 odstotnih točk.
Izboljšali so se vsi kazalniki, razen pričakovano skupno povpraševanje, katerega vrednost se je nekoliko znižala (za 1 odstotno točko). Od preostalih so se najizraziteje izboljšali naslednji kazalniki: pričakovano zaposlovanje, skupna naročila in izvozna naročila. To so sporočili iz SURS. (konec)
 

Torek, 23. marec 2021 - 20:26

Gospodarstvo /Slovenija

Hoteli Union del premoženja družbe prenesel na novo družbo EQUINOX NEPREMIČNINE,

Ljubljana, 23. marec 2021 (MOREL)- Na današnji pomembni skupščini družbe UNION HOTELI, d.d., je bilo prisotnega 95,88 % kapitala z glasovalno pravico. Najpomembnejša točka dnevnega reda je bila brez dvoma glasovanje o soglasju k delitvenemu načrtu, po katerem se bo del premoženja družbe prenesel na novo družbo EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d., ki naj bi za tem postala prvi v Sloveniji kotirajoči nepremičninski sklad. Ob tem je izvršni direktor družbe Matej Rigelnik, med strateškimi cilji nove družbe med drugimi izrazil odločenost, da postane aktivni igralec na slovenskem nepremičninskem trgu in da postane likvidnost delnice na Ljubljanski borzi primerljiva z likvidnostjo največjih slovenskih borznih družb, ob stabilni rasti - tako vrednosti, kot tudi dividend.  

Torek, 23. marec 2021 - 13:29

Gospodarstvo /Slovenija

Razpoloženje potrošnikov slabše

Ljubljana, 23. marec 2021 (MOREL)-  Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v marcu 2021 glede na februar 2021 poslabšal za 2 odstotni točki. Za prav tako 2 odstotni točki je bil nižji tudi od dolgoletnega povprečja. Med posameznimi kazalniki, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, so se poslabšali naslednji trije: pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi (za 6 odstotnih točk), pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 2 odstotni točki) in pričakovanje glede večjih nakupov (za 1 odstotno točko). Kazalnik trenutnega finančnega stanja v gospodinjstvu pa se je izboljšal za 2 odstotni točki.

Ponedeljek, 22. marec 2021 - 17:59

Gospodarstvo /Slovenija

Gostinci ogorčeni nad izjavo Logarjeve

Ljubljana, 22. marec 2021 (MOREL)- Gostinci, združeni v sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS, so zgroženi nad izjavo vodje svetovalne skupine za Covid-19 Mateje Logar, da bi najprej zapirali tiste dejavnosti, ki so manj pomembne, tako za gospodarstvo kot počutje ljudi. Ob tem je Logarjeva omenila terase kavarn v rumenih regijah.

Ponedeljek, 22. marec 2021 - 16:50

Gospodarstvo /Slovenija

Slovenija se bo predstavila kot trajnostna destinacija za aktivna in zdrava doživetja

Ljubljana, 22. marca 2021 (MOREL)– Slovenija bo skupaj z Madžarsko med 24. marcem in 6. junijem 2021 gostila najboljše mlade evropske nogometaše na prvenstvu do 21 let. Dogodek predstavlja pomembno priložnost za povečanje prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot odlične destinacije za aktiven oddih, priprave športnikov in gostiteljice največjih športnih dogodkov. V okviru dogodka bo vidnost Slovenije močno izpostavljana skozi znamko I feel Slovenia na samem prizorišču dogodka in preko različnih komunikacijskih kanalov tekom prvenstva. UEFA je prepoznala velik pomen trajnostne zaveze Slovenije, zato bo v okviru prvenstva izvedla komunikacijsko kampanjo "Čistejši zrak - boljša igra«.

Ponedeljek, 22. marec 2021 - 16:13

Gospodarstvo /Nemčija

Audi se je v poslovnem letu 2020 kljub koronakrizi izkazal z dobrimi rezultati

Ingolstadt, 22. marec 2021 (MOREL) – Audi je tudi v zahtevnem poslovnem letu 2020 s polno paro nadaljeval transformacijo v ponudnika trajnostne in povezane premiumske mobilnosti. V prvi polovici leta sta bila prodaja in promet zaradi pandemije občutno manjša. Zaradi uspešne druge polovice leta z zelo dobrim četrtim četrtletjem je prihodek od prodaje v poslovnem letu 2020 znašal okoli 50 milijard evrov. Dobiček iz poslovanja pred posebnimi obremenitvami je znašal 2,7 milijarde evrov, donos iz poslovanja pred posebnimi obreme­nit­vami pa 5,5 odstotka. Poleg sinergij v koncernu Volkswagen je bil pomemben tudi finančni prispevek Audijevega transformacijskega plana (ATP) in dogovora "Audi.Zukunft". Audi še naprej ohranja močan neto denarni tok v višini 4,6 milijarde evrov. Razlog so vztra­janje pri stroškovni in investicijski disciplini ter prenos poslovnega deleža znotraj koncerna v višini okoli 1,5 milijarde. Podjetje sistematično uresničuje svojo časovnico za električno mobilnost: samo v letu 2021 bo Audi število popolnoma električnih modelov v svoji ponudbi podvojil, okrepil pa bo tudi ofenzivo priključnih hibridov. Če bo nadaljnji potek koronapandemije ugoden in preskrba s polprevodniki dobra, Audi v leto 2021 zre z zmernim optimizmom.

Arhiv

PonTorSreČetPetSobNed
   123456789101112131415161718192021222324252627282930
Vita

UJFAIR

NepremiÄŤnine Si21 Avto.info

Luksuz.net

Prometej

Seniorske novice