11.11.2021 ob 20:17
Deli članek
Multinacionalke bodo morale javno razkriti višino davka, ki ga plačajo v posamezni državi članici

Bruselj (MOREL)- Europoslanke in poslanci so prižgali zeleno luč za nova pravila, ki multinacionalke obvezujejo, da javno navedejo davke, ki jih plačujejo v državah članicah, s čimer želijo preprečiti izogibanje davkom. Z današnjo potrditvijo novih pravil se je zaključil zakonodajni postopek, s katerim so nekatere vlade zavlačevale kar pet let. Multinacionalke in njihove hčerinske družbe z letnimi prihodki, višjimi od 750 milijonov evrov, ki so dejavne v več kot eni državi članici, bodo odslej morale objaviti višino davkov, ki jih plačajo v vsaki državi EU. Ti podatki bodo morali biti v strojno berljivem formatu javno dostopni tudi na internetu, pri čemer bi uporabljali skupno predlogo.

Da bi olajšali uporabo posredovanih informacij in povečali preglednost, dogovor predvideva, da bodo morala podjetja posredovane podatke razčleniti na posebne razdelke, kot so med drugim narava dejavnosti podjetja, število zaposlenih za polni delovni čas, znesek dobička ali izgube pred plačilom dohodnine, znesek nakopičene in plačane dohodnine ter nerazporejeni dobiček.

Hčerinske družbe in podružnice, ki so pod pragom prihodkov, bodo prav tako morale objaviti svoje davčne podatke, če se ugotovi, da obstajajo samo zato, da bi se družba izognila novim zahtevam glede poročanja. Nekatere določbe multinacionalkam omogočajo, da so začasno izvzete iz nekaterih zahtev glede poročanja, a so strogo omejene.

Poročila o davčni preglednosti bodo v skladu z zakonodajnim besedilom razširjena tudi na seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene. Gre za države, ki so na tako imenovanem „črnem“ in „sivem“ seznamu EU. Čeprav so poslanci želeli strožje določbe za preprečevanje preusmerjanja dobička v davčne oaze v tretjih državah, bodo nova pravila omogočila vsaj razkritje prihodkov od davkov, ki so izgubljeni na račun davčnih oaz. Parlament je januarja 2021 ugotovil, da je med 20 največjimi davčnimi oazami 6 držav članic EU, dve pa sta celo med šestimi največjimi. Študija direktorata davčne opazovalnice EU je pokazala, da je približno 80 % dobička, preusmerjenega v EU, usmerjenega v davčne oaze EU.

Soporočevalka Evelyn Regner (S&D, Avstrija) je dejala: “Vztrajnost se izplača. kljub nasprotovanjem in petletni blokadi v Svetu lahko ponosno zatrdimo, da so bili pozivi k večji davčni preglednosti podjetij uslišani. Korporacije so predolgo igrale po lastnih pravilih. Zahvaljujoč transparentnosti, ki jo bo zagotavljalo javno poročanje v vseh članicah, bomo zdaj lahko odstrli pogled na to temačno korporativno džunglo.”

Soporočevalec Ibán García del Blanco (S&D, Španija) je dejal: "Današnje sprejetje zakonodaje je dolgo pričakovan korak k večji transparentnosti delovanja korporacij, ki hkrati predstavlja tudi presedan za ostali svet. EU mora razgrniti plašč skrivnosti glede tega, kje in kako velika multinacionalna podjetja poslujejo in koliko davkov plačajo v vsaki državi. Državljani, vlagatelji, sindikati, raziskovalci in novinarji imajo pravico poznati te informacije, korporacije pa morajo pokazati odgovorno obnašanje. "Direktiva bo začela veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu. Države članice bodo nato imele 18 mesecev časa, da jo prenesejo v svojo nacionalno zakonodajo. To pomeni, da bodo morala podjetja prve določbe direktive začeti upoštevati sredi leta 2024. Zakonodaja vsebuje klavzulo o pregledu. Pravila bodo ponovno pregledana čez štiri leta in podaljšana po opravljeni oceni.

To je sporočila Saša B. Golob, predstavnica za stike z mediji evropskega parlamenta. (konec)