23.11.2021 ob 20:10
Deli članek
Več podpore za male kmetije in mlade kmete

Strasbourg (MOREL)- Evropski parlament je v torek prižgal zeleno luč novi kmetijski politiki Evropske unije. Spremenjena različica naj bi bila bolj zelena, pravičnejša, prilagodljiva in preglednejša. Poslanke in poslanci so na pogajanjih o svežnju zakonodajnih reform vztrajali, da bodo za izvajanje reformirane skupne kmetijske politike (SKP), ki bo začela veljati leta 2023, ključni krepitev biotske raznovrstnosti ter spoštovanje okoljske in podnebne zakonodaje in zavez Evropske unije. Komisija bo ocenila, ali so nacionalni strateški načrti SKP v skladu s temi zavezami, kmetje pa bodo morali izvajati podnebju in okolju prijazne prakse. Države članice bodo morale zagotoviti, da bo najmanj 35 % proračuna za razvoj podeželja in vsaj 25 % neposrednih plačil namenjenih okoljskim in podnebnim ukrepom.

Poslanke in poslanci so zagotovili, da bodo najmanj 10 % neposrednih plačil dobile male in srednje velike kmetije, najmanj 3 % proračuna SKP pa mladi kmetje. Poslanke in poslanci so tudi vztrajali, naj bo v primeru nestabilnosti cen ali trgov kmetom na voljo krizna rezerva z letnim proračunom v višini 450 milijonov evrov (v tekočih cenah).Poslanke in poslanci so dosegli tudi, da bo v kmetijskem sektorju več nadzora nad pravili EU na področju dela, kršitve pa bo zaradi sodelovanja med nacionalnimi delovnimi inšpektorji in plačilnimi agencijami SKP mogoče kaznovati.

Informacije o tem, kdo so končni upravičenci za podporo Evropske unije, bodo preglednejše, in sicer s pomočjo orodja EU za podatkovno rudarjenje, do katerega bodo dobile dostop države članice. Orodje bo z navzkrižnim preverjanjem informacij v javnih podatkovnih zbirkah prispevalo tudi k prepoznavanju tveganja za goljufije.

Uredba o strateških načrtih je bila sprejeta s 452 glasovi za, 178 glasovi proti in 57 vzdržanimi glasovi. Horizontalna uredba je bila sprejeta s 485 glasovi za, 142 glasovi proti in 61 vzdržanimi glasovi, uredba o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov pa s 487 glasovi za, 130 glasovi proti in 71 vzdržanimi glasovi.

Poročevalec za uredbo o strateških načrtih Peter Jahr (EPP, Nemčija) je dejal: „Z odobritvijo reforme SKP zagotavljamo varnost načrtovanja ne le za države članice, temveč predvsem za naše evropske kmete. Zagotovili smo, da je ta SKP bolj trajnostna, pregledna in predvidljiva. Novi izvedbeni model bo zmanjšal administrativno breme kmetijske politike za kmete. Naše današnje glasovanje je pokazalo, da želimo zaščititi in promovirati družinske kmetije, ljudi, ki ohranjajo našo kulturno krajino.“

Poročevalka za horizontalno uredbo Ulrike Müller (Renew, Nemčija) je povedala: „Danes obeležujemo zgodovinski dan za novo SKP, dan, ko se bomo približali bolj okoljsko ambiciozni, družbeno ozaveščeni in v rezultate usmerjeni kmetijski politiki. Nov model izvajanja bo zagotovil, da bo SKP bolj osredotočena na doseganje svojih ciljev in manj na preprosto izpolnjevanje pravil. Zagotovili smo tudi, da so plačila SKP preglednejša in da so finančni interesi EU bolje zaščiteni. Ta SKP bo resnično uspešna.“

Poročevalec za vzpostavitev skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov Eric Andrieu (S&D, Francija) je dejal: „Po zaslugi skupne ureditve trga, ki je del reforme SKP, bodo danes odobrene reforme prvič v več kot 30 letih pomenile več posegov v ureditev trga kot pa deregulacijo. Lahko smo ponosni na to, kako daleč smo prišli, saj je doseženi napredek pomemben za kmete, sektor in potrošnike. Skupna ureditev trga je gotovo prvi korak v pravo smer.“

Veljavna pravila SKP so bila po 31. decembru 2020 podaljšana in do konca leta 2022 nadomeščena s prehodnimi pravili. Nova pravila bodo začela veljati 1. januarja 2022 po potrditvi Sveta. To je sporočila Saša B. Golob, predstavnica za stike z mediji pri evropskem parlamentu. (konec)