06.07.2021 ob 22:58
Deli članek
Začasna rešitev za največ tri leta

Strasbourg (MOREL)- Poslanke in poslanci evropskega parlamenta so podprli začasno uredbo, ki spletnim ponudnikom storitev omogoča, da se še naprej prostovoljno borijo proti spletnim vsebinam v zvezi s spolno zlorabo otrok na spletu. V kontekstu pandemije in zaskrbljujočega povečanja spletnih vsebin v zvezi s spolno zlorabo otrok, je Parlament s 537 glasovi za, 133 glasovi proti in 24 vzdržanimi glasovi sprejel zakonodajni akt, ki bo otroke pri uporabi elektronske pošte, klepetalnic in sporočil bolje in učinkoviteje zaščitil pred spolnimi zlorabami in izkoriščanjem.

Aprila letos sklenjeni sporazum določa začasno odstopanje od členov 5(1) in 6(1) Direktive 2002/58/ES, ki varuje zaupnost sporočil in podatkov o prometu. Ta zakonodaja se bo uporabljala največ tri leta. Če bi se v tem času dogovorili o stalni zakonodaji za preprečevanje spolne zlorabe otrok na spletu, pa bo v uporabi še krajše obdobje.

Nova pravila ponudnikom elektronske pošte, klepetalnic in sporočilnih storitev omogočajo, da prostovoljno odkrivajo, odstranjujejo in prijavljajo spolne zlorabe otrok na spletu, niso pa tega dolžni početi. Ukrepali bodo lahko tudi proti spletnemu navezovanju stikov za spolne namene, domnevne zlorabe pa prijavljali organom kazenskega pregona in pravosodnim organom ali organizacijam, ki se v javnem interesu borijo proti spolni zlorabi otrok. Ponudniki storitev morajo v ta namen uporabljati tehnologije, ki čim manj posegajo v zasebnost.

Za odkrivanje spletnih vsebin v zvezi s spolno zlorabo otrok se uporabljajo posebne tehnologije, ki pregledujejo slike in besedilo ali podatke o prometu. Posebna tehnologija razprševanja se uporablja za slike in videoposnetke, klasifikatorji in umetna inteligenca pa za analiziranje besedil ali podatkov o prometu, kar pripomore k odkrivanju spletnega navezovanja stikov za spolne namene. Nova pravila pa ne veljajo za pregledovanje zvočne komunikacije.

Poslanke in poslanci so vztrajali, da je treba uvesti ustrezne postopke in pritožbene mehanizme, da lahko posamezniki vložijo pritožbe, če menijo, da so bile kršene njihove pravice. S predhodnimi ocenami učinka in posvetovanjem bodo imeli državni organi za varstvo podatkov boljši nadzor nad tehnologijami, ki jih uporabljajo ponudniki storitev.

Poročevalka Birgit SIPPEL (S&D, Nemčija) je po glasovanju povedala: "Spolna zloraba otrok je grozljivo kaznivo dejanje, ki krši človekove pravice. Zlorabe moramo učinkoviteje preprečevati in kazensko preganjati več storilcev, žrtvam pa nuditi boljšo podporo. Dogovor je kompromis med varstvom zasebnosti uporabnikov in odkrivanjem spolnih zlorab otrok na spletu. Morda ni popoln, je pa učinkovita začasna rešitev za naslednja tri leta. Evropska komisija mora zdaj nujno predlagati dolgoročno rešitev, ki bo nadgradila standarde varstva zasebnosti iz začasnih pravil in omogočila bolj ciljano pregledovanje zasebnih sporočil.“

Besedilo mora zdaj uradno sprejeti Svet EU, nato pa bo objavljeno v uradnem listu. Veljati bo začelo tretji dan po objavi. Zakonodajna sprememba je bila nujno potrebna, da bodo lahko ponudniki spletnih storitev še naprej izvajali prostovoljne ukrepe za preprečevanje in boj proti razširjanju spletnih vsebin, povezanih s spolno zlorabo otrok, potem ko se od decembra 2020 v celoti uporablja evropski zakonik o elektronskih komunikacijah za ponudnike   elektronske pošte, klepetalnic in sporočilnih storitev.

Evropska komisija namerava še v letošnjem letu predlagati trajnejše rešitve te problematike. To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)