24.11.2022 ob 19:56
Deli članek
Fifa bi morala pomagati družinam mrtvih migrantskih delavcev

Strasbourg (MOREL)- Evropski parlament je v četrtek sprejel resolucijo o razmerah na področju človekovih pravic v Katarju. Poslanke in poslanci poudarjajo, da je zalivska država zmagala v postopku zbiranja ponudb za svetovno prvenstvo v nogometu, pri čemer obstajajo  verodostojne obtožbe o podkupovanju in korupciji. Poslanke in poslanci obžalujejo smrt več tisoč delavcev migrantov in poškodovanih pri delu, predvsem v gradbenem sektorju, ki so državi pomagali pri pripravah na prvenstvo. Poslanke in poslanci so korupcijo v Fifi opredelili kot “razširjeno, sistemsko in globoko zakoreninjeno”. Obžalujejo, da leta 2010 proces izbire Katarja za gostitelja svetovnega prvenstva v nogometu leta 2022 ni bil transparenten in brez ustrezne ocene tveganj. Poudarjajo tudi, da je Fifa resno oškodovala podobo in integriteto svetovnega nogometa.

Parlament držav članice EU, zlasti tiste z veliki nacionalnimi nogometnimi ligami, kot so Nemčija, Francija, Italija in Španija, poziva, na izvajajo pritisk na Uefo in Fifo za temeljito reformo slednje. Reforma bi morala vključevati uvedbo demokratičnih in preglednih postopkov pri podeljevanju organizacije svetovnih prvenstev ter strogo spoštovanje človekovih pravic in trajnostnih kriterijev v državah gostiteljicah.

Da bi zaščitili športnike in navijače, mednarodnih športnih dogodkov ne bi smeli dodeljevati državam, kjer so kršene temeljne človekove pravice in svoboščine in kjer prevladuje sistemsko nasilje na podlagi spola.

Vsem žrtvam priprav na svetovno prvenstvo je treba izplačati odškodnino

Glede na to, da po ocenah več kot 2 milijona tujih državljanov predstavlja približno 94 % delovne sile v državi, resolucija pozdravlja dejstvo, da je po podatkih Mednarodne organizacije dela katarska vlada prek t. i. sklada za podporo in zavarovanje delavcev povrnila 320 milijonov ameriških dolarjev za žrtve zlorab v zvezi s plačami. Poslanke in poslanci obžalujejo, da veliko delavcev v Katarju in njihovih družin ni bilo upravičenih do izplačil iz tega sklada, in pozivajo, naj se plačila iz sklada razširijo na vse prizadete, povezane s pripravami na svetovno prvenstvo Fife, kar se nanaša tudi na smrt delavcev in druge kršitve človekovih pravic.

Fifo pozivajo tudi, naj prispeva k celovitemu sanacijskemu programu  za družine delavcev kot nadomestilo za pogoje, ki so jim bili izpostavljeni.

Potrebna je temeljita preiskava

Parlament priznava pomemben prispevek delavcev migrantov h katarskemu gospodarstvu in svetovnemu prvenstvu FIFA 2022, zato poziva katarske oblasti, naj v celoti raziščejo smrt delavcev migrantov v državi in izplačajo odškodnino družinam v primerih, ko so delavci umrli zaradi težkih delovnih pogojev. Podpira tudi nedavna prizadevanja Katarja za izboljšanje pogojev in pravic delavcev, ki jih je izpostavila mednarodna skupnost, vendar pa tudi poziva k celovitemu izvajanju reform.

Poslanke in poslanci obžalujejo zlorabe organov države v odnosu do LGBTQ+ skupnosti. To vključuje uporabo domačih zakonov, ki omogočajo začasno pridržanje oseb LGBTQ+ brez obtožnice ali sojenja za največ šest mesecev. Resolucija tudi poziva Katar, naj okrepi ukrepe za enakost spolov, vključno z odpravo ostankov skrbništva nad ženskami, hkrati pa okrepi prizadevanja za povečanje zastopanosti žensk na uradnem trgu dela.

To  je sporočila Saša Golob iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)