20.04.2022 ob 21:26
Deli članek
… a načrtovanih manj stanovanj

Ljubljana (MOREL)- V prvem četrtletju 2022 je bilo izdanih 14 % več gradbenih dovoljenj za stanovanjske in 5 % manj za nestanovanjske stavbe kot v istem obdobju prejšnjega leta. Načrtovanih je bilo 36 % več stanovanj (8 % več v enostanovanjskih in 67 % več v večstanovanjskih stavbah).

V marcu je bilo izdanih 538 dovoljenj za gradnjo stavb ali za 5 % več kot v februarju. Število gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo višje za 9 %, pri nestanovanjskih stavbah pa za 1 %. Skupna površina vseh v marcu načrtovanih stavb naj bi merila skoraj 162.000 m2, kar je za 19 % več od površine stavb, načrtovanih v februarju. Načrtovana površina stanovanjskih stavb je bila skupno večja za 3 %, nestanovanjskih stavb pa za 53 %. Večja površina je predvidena za vse vrste nestanovanjskih stavb razen gostinskih in trgovskih stavb ter stavb za storitvene dejavnosti.

Po gradbenih dovoljenjih za stavbe, izdanih v marcu, se bo gradilo 482 stanovanj, kar je za 5 % manj stanovanj kot po gradbenih dovoljenjih iz prejšnjega meseca. 242 stanovanj (6 % več kot v februarju) je načrtovanih v enostanovanjskih stavbah, 238 stanovanj v večstanovanjskih stavbah (2 % več) in 2 stanovanji sta načrtovani v nestanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo v povprečju merila 181 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa 71 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v marcu, je predvidenih največ gradenj stanovanj v podravski statistični regiji (26 %), sledita pomurska (22 %) in osrednjeslovenska regija (20 %), v preostalih statističnih regijah pa manj, med temi najmanj v zasavski statistični regiji (dve stanovanji). To so sporočili iz SURS. (konec)