17.06.2021 ob 23:56
Deli članek
57 odstotkov gospodinjstev so bila resno materialno prikrajšana

Ljubljana (MOREL)- Stanovanjske razmere gospodinjstev so bile v 2020 približno enake kot v 2019. Nepričakovane izdatke in enotedenske letne počitnice bi si lahko privoščilo več gospodinjstev kot v letu prej.

Skoraj osem gospodinjstev od desetih (78 %) je v letu 2020 izrazilo, da je njihovo stanovanje v dobrem stanju; to pomeni, da niso zaznali težav niti zaradi puščajoče strehe, vlažnih sten ali vlažnih temeljev niti zaradi trhlih okenskih okvirjev ali trhlih tal (odstotek takih je bil za odstotno točko manjši kot v letu prej).

Med preostalimi gospodinjstvi (tj. takimi, ki so imela katero od navedenih težav) je bilo tudi v 2020 tako kot v preteklih letih največ in za odstotno točko več kot v 2019 takih, ki jim je največ težav povzročala vlaga (15 %; toliko gospodinjstev je namreč izrazilo, da imajo težave z vlažnimi stenami ali vlažnimi temelji).

Več kot polovica (57 %) gospodinjstev, ki so bila resno materialno prikrajšana, je poročalo o težavah s stanovanjem, med gospodinjstvi, ki pa niso bila resno materialno prikrajšana, jih je imelo težave s stanovanjem približno ena petina.  Na kakovost bivanja vplivajo tudi drugi dejavniki, na primer onesnaženost okolja, hrup in pojavi kriminala ali vandalizma v bivalnem okolju. 

Gospodinjstva, ki živijo v gosto poseljenih območjih, so se v večjem odstotku srečevala s težavami zaradi onesnaženega okolja, hrupa in pojavov kriminala kot gospodinjstva v redko poseljenih območjih.

To so sporočili iz SURS. (konec)