27.07.2021 ob 10:23
Deli članek
Delničarji Mercatorja brez dividend

Ljubljana (MOREL)- Na včerajšnji skupščini družbe MERCATOR, d.d., je bilo prisotnega 96,41 % kapitala z glasovalno pravico, med drugim tudi predsednik  Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič, ki je skupno zastopal  0,01% glasov - poleg delničarjev vključenih v »Delniško OPORO« pri VZMD, tudi delničarje, ki so svoj glas oddali v okviru organiziranega zbiranja pooblastil. Skupščina je ob prisotnosti največjega delničarja, družbe FORTENOVA GROUPA, d.d., ki obvladuje 89,11 % vseh delnic, pričakovano sprejela vse predlagane sklepe.

Poleg razrešnic upravi in nadzornemu svetu ter nekaterih sprememb statuta družbe, je bil tako sprejet tudi sklep, predlagan s strani največjega delničarja, o pokrivanju čiste izgube poslovnega leta 2020 in poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala. Čista izguba poslovnega leta 2020, v višini 55,4 milijona evrov, se bo tako delno pokrila s pozitivnim prenesenim čistim izidom v višini 16,3 milijona evrov, v višini 36 milijonov evrov pa se bo pokrivala s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki je pred tem znašal 254,2 milijona evrov. To so sporočili iz VZMD. (konec)