11.06.2021 ob 12:29
Deli članek
Dokončanih malo manj kot 9.000 stavb

Ljubljana (MOREL)-  V letu 2020 je bilo v Sloveniji dokončanih 8.965 stavb, kar je za 3 odstotke manj, kot jih je bilo v letu 2019. Število dokončanih stanovanjskih stavb je bilo za pet odstotkov višje, število  dokončanih nestanovanjskih stavb pa za 6 % nižje kot v 2019. Skupna površina vseh dokončanih stavb znaša skoraj 1,8 milijona m2, kar je za 7 % manj od skupne površine vseh stavb, dokončanih v letu 2019. Površina dokončanih stanovanjskih stavb je večja za 4 %, površina dokončanih nestanovanjskih stavb pa manjša za 14 %. 12.858 stavb je ostalo nedokončanih; od teh jih je malo manj kot polovica (49,6 %) stanovanjskih, malo več kot polovica (50,4 %) pa nestanovanjskih. To so sporočili iz SURS. (konec)