19.08.2021 ob 16:28
Deli članek
Gostinci najbolj podražili svoje storitve, pa jokajo zaradi epidemioloških ukrepov

Ljubljana (MOREL)- Cene storitev pri proizvajalcih so bile v drugem četrtletju 2021 povprečno za 2,5 % višje kot v drugem četrtletju 2020. K višjim cenam storitev so prispevale vse opazovane dejavnosti. Najizraziteje so se zvišale cene v gostinstvu, in sicer za 5,2 % (gostinske nastanitvene dejavnosti za 13,3 %, dejavnost strežbe jedi in pijač pa za 1,0 %). Cene storitev v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih so se zvišale za 4,4 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 2,6 %, v dejavnosti promet in skladiščenje za 2,5 %, v poslovanju z nepremičninami za 1,2 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 0,5 %. To so sporočili iz SURS. (konec)