24.06.2021 ob 11:11
Deli članek
Gradbeništvo je poslovalo pozitivno

Ljubljana (MOREL)- Na poslovanje podjetij v 2020  je močno vplivala epidemija, vendar ne povsod slabo. Podjetja v industriji, razen rudarstvu, v informacijskih dejavnostih, poslovanju z nepremičninami  in v strokovnih dejavnostih so ustvarila več dodane vrednosti kot v 2019. Gradbeništvo je poslovalo pozitivno. V Sloveniji je v letu 2020 delovalo 150.324 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo. Ta podjetja so skupno ustvarila s prodajo 98,3 milijarde EUR čistih prihodkov ali za 6,3 % manj kot v letu 2019. 
V gostinstvu in  drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih je bil padec prihodka najizrazitejši. Podjetja, ki so registrirana v dejavnosti gostinstva ustvarijo 1 % vseh prihodkov. V letu 2020 je bilo aktivnih 12.588 podjetij, ustvarila so 1,5 milijarde EUR prihodka, kar je za 34,4 % manj kot leto prej. V gostinstvu je bilo tudi za 6,1 % manj zaposlenih.

Podjetja v predelovalnih dejavnostih za 4,7 % manj prihodkov, v trgovini za 8,2 % manj

Podjetja v predelovalnih dejavnostih in trgovini ustvarijo največji delež prihodka in imajo najvišji delež zaposlenih. V predelovalnih dejavnostih je bilo v letu 2020 za 0,9 % več aktivnih podjetij, ki so imela za 4,7 % manj prihodka, vendar pa so ustvarila 1,9 % več dodane vrednosti. 
V dejavnosti trgovine se je število aktivnih podjetij zmanjšalo za manj kot 1,5 %, zmanjšalo se je tudi število zaposlenih. Podjetja so imela 34,1 milijarde EUR prihodkov oz. 8,2 % manj kot leto prej. Ustvarila so 4,6 milijarde EUR dodane vrednosti oz. 3,5 % manj kot v letu 2019.

Več prihodka le v dejavnosti gradbeništvo, poslovanje z nepremičninami in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih

V gradbeništvu bilo v letu 2020 664 novih aktivnih podjetij. Nekaj več kot 20.000 podjetij je imelo 0,6 % višji prihodek, ustvarili pa so za 7,0 % več dodane vrednosti. 
Prihodki so se povečali tudi v dejavnosti poslovanje z nepremičninami, za 3,6 %, ta podjetja so ustvarila za 4,0 % več dodane vrednosti. V 4.118 podjetjih je delalo 6.285 oseb, kar je za 2,3 % več kot leto prej.
V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih je bilo aktivnih 36.749 podjetij, število predstavlja četrtino vseh aktivnih podjetij.  Prihodki teh podjetij so se povečali za 0,6 %, podjetja so ustvarila za 2,0 % več dodane vrednosti. Zaposleni v teh podjetjih predstavljajo 9,7 % vseh zaposlenih, v letu 2020 se je število zaposlenih povečalo za skoraj 2,0 %.

To so sporočili iz SURS. (Konec)