28.10.2021 ob 23:36
Deli članek
Hmeljarji naj bi pridelali za tretjino manj hmelja kot v 2020

Ljubljana (MOREL)- Hmeljarji so v letu 2021 obdelovali 1.536 hektarjev hmeljišč, to je za 3 % večjo površino kot v 2020. Žal so spomladanska pozeba in kasnejše neugodne vremenske razmere (mrzla pomlad, kasneje suša in ponekod toča) močno vplivale na pridelek. V povprečju naj bi na hektar pridelali malo več kot tono hmeljnih storžkov (1,1 tone), kar je za 38 % manj kot v 2020. Skupaj naj bi tako pridelali 1.708 ton hmelja. To so ugotovili na SURS. (konec)