20.04.2022 ob 20:59
Deli članek
Lani dosegla 1,573 milijarde evrov

Ljubljana (MOREL)-  »Leto 2021 si bomo v Skupini Sparkasse zapomnili kot leto rekordnih rezultatov in pomembnih sprememb. Bilančna vsota Banke Sparkasse je v preteklem letu medletno zrasla za 21,52 % in dosegla 1,573 milijarde EUR, medtem ko je rast bilančne vsote slovenskega bančnega sistema znašala 8,09 %. Operativni rezultat poslovanja je dosegel 10.929 tisoč EUR in je bil za 18,30 % višji od preteklega leta, dosežen dobiček pred davki pa je znašal kar 17.791 tisoč EUR kar predstavlja najvišji dobiček pred davki v zgodovini poslovanja Banke.

Tako kot Banka sta tudi obe hčerinski družbi Sparkasse Leasing S, d. o. o., in S-Factoring, d. d., poslovali pozitivno in dosegli dobičke, ki so bili višji od načrtovanih. Doseženi rezultati so odraz dolgoročne osredotočenosti na stranko, ki v ospredje postavlja strankine potrebe in odnos Banke do svojih strank. Ponosni smo na dosežene rezultate, ki pa jih ne bi bilo brez zveste in motivirane ekipe sodelavcev, zato hvala vsem«, je ob objavi rezultatov poudaril Tomaž Šalamon, predsednik uprave Banke Sparkasse. (konec)