19.11.2021 ob 08:57
Deli članek
Nemčija in Švedska glavni proizvajalki žaganega lesa v Evropi

Ljubljana (MOREL)- Okrogli les je surovina za lesnopredelovalne dejavnosti (za proizvodnjo žaganega lesa, furnirja ter za proizvodnjo celuloze in papirja), kot les za kurjavo pa je pomemben obnovljivi vir energije. Skupna proizvodnja okroglega lesa na ravni EU-27 se je med letoma 2010 in 2019 povečala. V 2019 je bila ocenjena na 500 milijonov m3. Okrogli industrijski les iglavcev je pomenil 61 % skupne proizvodnje, okrogli industrijski les listavcev 16 %, les za kurjavo listavcev 15 %, les za kurjavo iglavcev pa 8 %.

Skupna proizvodnja žaganega lesa v EU-27 je bila v letu 2019 ocenjena na 108 milijonov m3. Glavni proizvajalki tega lesa sta bili Nemčija in Švedska; po oceni Eurostata sta namreč prispevali 40 % skupne proizvodnje. Med letoma 2010 in 2019 se je skupna proizvodnja žaganega lesa povečala v Španiji (za 46 %), v Bolgariji (za 26 %), v Sloveniji (za 24 %), na Finskem (za 20 %), v Romuniji (prav tako za 20 %), na Poljskem (za 19 %), v Nemčiji (za 11 %), na Švedskem (tudi za 11 %) ter v Avstriji (za 10 %).

Proizvodnja žaganega lesa v Sloveniji je v 2010 znašala 760.000 m3, v 2019 pa okoli 940.000 m3. To so sporočili iz SURS. (konec)