02.03.2022 ob 11:50
Deli članek
Novi koronavirus vplival na vsebino in izvajanje

Ljubljana (MOREL)-  V izvajanje RRD v Sloveniji je bilo vključenih 25.178 oseb, kar je skoraj enako število kot v letu pred tem. Med njimi je bilo 16.328 ali 65 % raziskovalcev in 8.850 ali 35 % drugega osebja zaposlenih na RRD. Delovna obremenitev osebja v RRD je bila enakovredna delu 15.805 oseb s polnim delovnim časom, kar je bilo na letni ravni 7 odstotnih točk manj. V primerjavi z letom 2019 se je zmanjšala v vseh poklicnih skupinah: pri raziskovalcih za 2 %, pri drugem podpornem osebju za 7 % in najizraziteje pri tehničnem osebju, za 17 %. 
V letu 2020 smo v vprašalnik vključili vprašanje o prispevku izvajalcev na področju RRD k reševanju razmer in premagovanju izzivov, povezanih s pojavom novega koronavirusa, ter o njegovem vplivu na izvajanje RRD. 8 % teh izvajalcev je poročalo, da je bila vsebina njihove raziskovalne dejavnosti povezana tudi z novim koronavirusom. Za tovrstne raziskave je bilo porabljenih približno 8,5 milijona EUR, z njimi pa se je ukvarjalo približno 600 oseb, zaposlenih v RRD. To so sporočili iz SURS. (konec)