27.08.2021 ob 15:22
Deli članek
V Sloveniji lani delovalo 18 zavarovalnic

Ljubljana (MOREL)- V Sloveniji je v letu 2020 delovalo 13 zavarovalnic s sedežem v Sloveniji in 5 zavarovalnic, ki so v Sloveniji delovale prek svojih podružnic. Struktura slovenskega zavarovalnega trga v letu 2020 glede na vrste zavarovanj in glede na oblike poslovnih subjektov kaže, da je bil večinski delež pri bruto zavarovalnih premijah in bruto zavarovalnih odškodninah obračunan fizičnim osebam; pri bruto premijah je ta delež znašal 80,4 %, pri bruto odškodninah pa 85,4 %. .  
Štiri največje zavarovalnice so skupaj obračunale več kot 77,3 % vseh bruto zavarovalnih premij in bruto zavarovalnih odškodnin.
Zavarovalnice so v letu 2020 obračunale skupaj za 2.390,0 milijona EUR bruto premij (za 2,4 % več kot v 2019) in za 1.527,5 milijona EUR odškodnin (za 1,6 % manj kot v 2019). 
K skupnemu znesku obračunanih premij je prispevalo največji delež prostovoljno zdravstveno zavarovanje (27,4 %), sledili sta življenjsko zavarovanje (24,9 %) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (13,3 %). K skupnemu znesku obračunanih odškodnin je prispevalo prav tako največji delež prostovoljno zdravstveno zavarovanje (32,9 %), sledili sta življenjsko zavarovanje (29,7 %) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (12,8 %). To so sporočili iz SURS. (konec)