28.09.2021 ob 13:23
Deli članek
Z žiti ponovno posejana nekoliko večja površina kot dve leti nazaj

Ljubljana (MOREL)-  Po začasnih statističnih podatkih smo v letu 2021 obdelovali 175.349 hektarjev njiv, kar je bilo približno enako kot v letu prej. Žitom za zrnje je bilo namenjenih 98.040 hektarjev, zeleni krmi z njiv 55.116 hektarjev, industrijskim rastlinam 11.604 hektarjev ter korenovkam in gomoljnicam malo manj kot 3.000 hektarjih njiv.

Pšenico smo pridelovali na 26.055 hektarjih, to je na za 3 % manjši površini kot v letu 2020. Precej več kot v preteklem letu smo posejali pire; posejana je bila na 700 hektarjih njiv, to je na za 35 % večji površini kot v 2020. Rž in soržica, naši tudi pomembni krušni žiti, sta bili posejani na 640 hektarjih ali na za 23 % manjši površini kot v preteklem letu.

Med krmnimi žiti prevladuje koruza za zrnje, letos, v 2021, je rasla na 41.657 hektarjih, to je na za 5 % večji površini kot lani, v 2020. Ječmena je bilo posejanega nekoliko manj oz. je bil posejan na nekoliko manjši površini kot v preteklem letu (za 2 %). Rasel je namreč na 21.846 hektarjih. Tudi tritikale smo posejali manj kot lani, skupaj na 5.152 hektarjih ali na za 8 % manjši površini. Občutno več smo posejali ovsa, rasel je na 1.195 hektarjih njiv ali na za 48 % večji površini kot v letu 2020. To so sporočili iz SURS. (konec)