26.08.2022 ob 19:57
Deli članek
Zavarovalničarji si manejo roke

Ljubljana (MOREL)- Na slovenskem zavarovalnem trgu lani ni bilo večjih sprememb. Struktura trga je bila podobna tisti v prejšnjih letih. Večji delež premij in odškodnin je bil ustvarjen v poslovanju s fizičnimi osebami, največ premij je bilo plačanih za prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Zavarovalnice so v letu 2021 obračunale skupno za 2.451,2 milijona EUR bruto premij (za 2,5 % več kot v 2020). Večji delež, 1.935,8 milijona EUR (79 %), je bil obračunan fizičnim osebam, manjši pa pravnim osebam (515,4 milijona EUR oz. 21 %). Obračunale so tudi za 1.549,4 milijona EUR odškodnin (za 1,4 % več kot leto prej), od tega 1.333 milijonov EUR (86 %) fizičnim osebam in 216,4 milijona EUR (14 %) pravnim osebam.

K skupnemu znesku obračunanih premij je prispevalo največji delež prostovoljno zdravstveno zavarovanje (26,3 %), sledili sta življenjsko zavarovanje (23,8 %) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (14,0 %). 

V skupnem znesku obračunanih odškodnin je prav tako največji delež obsegalo prostovoljno zdravstveno zavarovanje (34,8 %), sledili sta življenjsko zavarovanje (28,0 %) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (12,9 %).To so sporočili iz SURS. (konec)