30.08.2021 ob 08:54
Deli članek
Objavljenih je večkot 6240 poizvedb, registriranih je več kot 24.500 pogrešanih

Ljubljana (MOREL) - Prisilna izginotja niso zločin preteklosti, ampak se še vedno dogajajo po vsem svetu. Ponekod njihovo število zelo narašča, saj se izvajajo v zapletenih situacijah notranjih konfliktov, še zlasti kot sredstvo zatiranja političnih nasprotnikov. Stotine tisoč ljudi je izginilo med spopadi  v najmanj 85 državah sveta. Urad Združenih narodov za človekove pravice je zato ob mednarodnem dnevu izginulih 30. avgustu leta 2017 predstavil pobudo za podvojitev števila ratifikacij Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnimi izginotji do leta 2022. 

V svetovnem gibanju Rdečega križa se vsako leto potrudijo, da popolnoma brezplačno ponovno povežejo družine, ki so se ločile zaradi spopadov, naravnih nesreč ali selitev. V ta namen so  leta 2013 Mednarodni odbor Rdečega križa (MORK oziroma z angleško kratico ICRC)  in nekatera evropska nacionalna društva rdečega križa kot odgovor na migracije vzpostavili fotogalerijo ljudi, ki iščejo svoje pogrešani sorodnike www.tracetheface.org.Tako so ljudem pomagali locirati pogrešane sorodnike, ki bi lahko bili kjerkoli vzdolž migrantske poti v Evropo. Platforma tudi še danes predstavlja le vrh ledene gore. Ponuja izhodišče, ne zbira pa vseh pogrešanih oseb.

Objavljenih je več kot 6240 poizvedb, registriranih je več kot 24.500 pogrešanih. Spletna stran Trace the Face je od začetka leta 2021 kljub težavam zaradi ukrepov za zajezitev pandemije  covida-19 dvaindvajsetim (22) družinam omogočila ponovno povezavo. To je skoraj ena povezava na teden. Skupno so tako od leta 2023 pomagali povezati 245 in jim tako omogočili, da ne trpijo več zaradi tesnobe ob negotovosti ali je njihov pogrešani sorodnik živ ali mrtev.

Služba za poizvedovanje, ki deluje pri Rdečem križu Slovenije je članica mednarodne Mreže za obnavljanje družinskih vezi (Mreža ODV), katero sestavljajo Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) in njegove regijske delegacije ter službe za iskanje pogrešanih drugih nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Služba je ustanovljena na podlagi zakona o Rdečem križu Slovenije in deluje v skladu z ženevskimi konvencijami in dopolnilnimi protokoli h konvencijam, zakonom in notranjimi pravili. Na podlagi konvencij in zakona služba vodi določene zbirke podatkov in je na tej podlagi zavezana izdajati potrdila in druge listine.

Osnovno poslanstvo službe je preprečevanje stisk oseb, ki so ločeni od svojcev zaradi vojne, oboroženih spopadov, nasilja, naravnih in drugih nesreč ter migracij. V ta namen služba sodeluje pri iskanju pogrešanih oseb, prenaša družinska sporočila in sodeluje pri obnavljanju družinskih vezi. Kot sestavni del Mreže ODV služba tudi pomaga pri pojasnjevanju usode pogrešanih oseb in sodeluje z vladnimi in nevladnimi organizacijami na področju dela. Med drugim sodeluje tudi z Arolsen arhivi (https://arolsen-archives.org/en/), v preteklosti bolj poznanimi pod imenom Mednarodna služba za poizvedovanje (International Tracing Service). Gre za sodelovanje pri iskanju potomcev internirancev v nemških taboriščih.

Pri odzivu na naravne in druge nesreče je služba vključena v delovanje Uprave RS za zaščito in reševanje, enako tudi v primeru izrednih razmer. V primeru vojne je delovanje službe opredeljeno z zakonom in sicer v obliki Nacionalnega urada za obveščanje. V primeru potrebne pomoči lahko pišite na e-naslov: rfl@rks.si

Če želite pomagati migrantom v Evropi, ki so izgubili stisk s svojimi najdražjimi, jim sporočite, da je Rdeči križ vzpostavil veliko brezplačno fotogalerijo, kjer so zbrali tisoče fotografij oseb, ki se želijo znova povezati s svojci. Na spletni strani https://familylinks.icrc.org/europe/en/ pritisnite »start my search«.

To je sporočila Mirjana Jarc, strokovna sodelavka za pridobivanje sredstev in odnose z javnostmi pri RKS. (konec)