07.02.2022 ob 07:43
Deli članek
Slovenija največ izvaža v Nemčijo

Ljubljana (MOREL)- Izvoz v 2021 je bil od izvoza v 2020 višji za 19,8 % (znašal je 39,4 milijarde EUR), uvoz v 2021 pa od uvoza v 2020 za 30,8 % (znašal je 42,0 milijarde EUR). Pokritost uvoza z izvozom je bila v 2021 93,9-odstotna, primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino pa je znašal 2,6 milijarde EUR in je tako najvišji v zadnjih desetih letih.

Slovenija je največ blaga izvozila v Nemčijo (17,3 % celotnega izvoza blaga), Švico (13,4 %), Italijo (10,7 %), Hrvaško (7,9 %) in Avstrijo (6,6 %). Največ blaga pa je uvozila iz Nemčije (14,9 % celotnega uvoza blaga), Italije (11,3 %), Švice (10,1 %), Kitajske (10,0 %) in Avstrije (8,8 %).

Največji delež k skupnemu izvozu v 2021 so (po Standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji – SMTK) prispevali proizvodi iz blagovnega sektorja stroji in transportne naprave (32,5 % celotnega izvoza blaga), kemični proizvodi (27,8 %), izdelki, razvrščeni po materialu (18,1 %), razni izdelki (9,7 %) ter mineralna goriva in maziva (4,2 %). K skupnemu uvozu so ravno tako v opazovanem obdobju v največji meri prispevali proizvodi iz omenjenih blagovnih sektorjev, vendar v drugačnem vrstnem redu, in sicer najprej kemični proizvodi (29,2 % celotnega uvoza blaga), tem pa so sledili stroji in transportne naprave (27,1 %), izdelki, razvrščeni po materialu (16,7 %), razni izdelki (8,4 %) ter mineralna goriva in maziva (7,5 %). To so sporočili iz SURS. (konec)