16.12.2013 ob 09:23
Deli članek

Ljubljana, 16. december 2013  (MOREL)- V uredništvo smo dobili po elektronski pošti naslednji setavek o cvetenju korupcije, ki je povezano z področjem zdravstva. Celoten zapisa, zaradi zanimivih in preverljivih podatkov, objavljamo v celoti. Sodbe in mnenja pa si oblikujete sami, še posebej, kot gre za (ne)ukrepanje organov, ki bi morali takšne zadeve obravnavati, raziskati in kaznovati.

Pisci dopisa, ki izhajajo očitno iz Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) so zapisali: Korupcija javnih uslužbencev in ropanje davkoplačevalcev ali državne jasli so tudi v krizi za izbrance polne medtem, ko na zavodu za zaposlovanje čaka množica nezaposlenih. Minister Virant ima vse pristojnosti za ukrepanje, ker javni uslužbenci spadajo pod njegov resor in ker pri sumih kaznivih dejanj zadeve lahko preda ustreznim službam

Zaposleni na IVZ smo leta priča korupciji na IVZ, a vsako opozarjanje na nepravilnosti prinese nagrado kršiteljem in kazni tistim, ki na nepravilnosti opozarjajo. V nadaljevanju o tem kako se korupcija bohoti in povzroča efekt snežne kepe, ugotovljene nepravilnosti pa prinesejo celo nagrado kršiteljem. Zaposlenim na IVZ je mar za davkoplačevalce in nezaposlene, a nimamo moči in podpore, da bi stvari spremenili. Apeliramo na Viranta, potem, potem ko MZ, kljub pozivom ni ukrepalo, KPK pa od 17.6.2011 in prej vodi postopke in proučuje primere.

http://www.zurnal24.si/delajo-od-doma-in-zase-clanek-126712

Začnimo pri vodilnih, ki naj bi bili odgovorni za preprečevanje in izkorinjanje korupcije, v našem primeru pa jo povzročajo. V d. direktorica IVZ Marija Magajne (prej Seljak) je bila v mandatu do 2008 direktorica direktorata za javno zdravje na MZ, kjer je v času svojega mandata hranila mesto zase na IVZ, kar ji je uspevalo kot predsednici sveta IVZ, saj je trikrat zaporedoma sama postavila v. d. direktorja, nato se na mesto direktorice IVZ zavihtela sama, ko je ugotovila, da sodi me politično odpisan kader MZ. Ministrstvo ni ukrepalo.

V svojem mandatu je poslovala z izgubo nad 1 MIO Eurov (v prejšnjih mandatih drugih direktorjev nikoli ni bilo take izgube) in postavila rekord v zgodovini IVZ predvsem z umetnim ustvarjanjem okolja (ni možen storitveni trg), razsipnim poslovanjem in najemanjem zunanjih izvajalcev npr. računovodstva. Ministrstvo ni ukrepalo, še več ponovno jo je predlagalo za direktorico. MZ je nato Vladi predlagalo celo zakon o združitvi IVZ in ZZV, da bi „rešili izgubo“ in omogočili privatizacijo.

Ves čas njenega mandata je Magajne zaposlovala, kljub omejitvam v javni upravi-ZUJF, seveda svoje kadre. Pri tem jo je podpiralo MZ, saj je tudi izdalo soglasja. Nadzor Inšpektorata za javno upravo je ugotovil nepravilnosti, za katere sta bili odgovorni Magajne in Vesna Vižintin, ki je diplomirala komaj leta 2004, leta 2008 pa že postala namestnica direktorice IVZ Marije Seljak, s katero sta bili prej sodelavki v Bolnišnici Golnik.Vižintinova je kader bivšega ministra za zdravje Boruta Miklavčiča, saj jih povezujejo vsaj tesne prijateljske, če ne že sorodstvene vezi.

Inšpektorat za javno upravo je ugotovil vrsto nepravilnosti glede zaposlovanja.
Določitev oziroma izplačilo plače v nasprotju z zakonom, predpisom ali drugim aktom, izdanim na njegovi podlagi ali kolektivno pogodbo, izvedba pravedbe v nasprotju z določbami 49.a do 49.c člena ZSPJS, sistemizira delovno mesto v nasprotju s četrim odstavkom 13. člena ZSPJS, uvrstitev javnega uslužbenca v višji plačni razred brez soglasja iz drugega odstavka 19. člena ZSPJS.

http://www.mpju.gov.si/si/o_ministrstvu/inspektorat_za_javno_upravo_organ_v_sestavi/zapisniki_porocila_mnenja/

http://www.mpju.gov.si/fileadmin/mpju.gov.si/pageuploads/IJU/IJU_zapisniki/121018_zapisnik_IVZ_ZSPJS.pdf

 

Vesna Vižintin se je kot pravnica samo po 3 letih delovnih izkušenj zaposlila na IVZ RS na delovnem mestu pomočnice direktorice, in že je imela 52. plačni razred. Pred tem je izpeljala disciplinski postopek in so odpustili prejšnjega pomočnika direktorja, razlog uporaba službenega telefona za namene dela privatne firme. Odpravljanje nepravilnosti bi bilo pohvalno, če jih tudi sama ne bi povzročala. Sama je takoj uporabila službeno tel za kinološko društvo. Ves čas tudi dobro služi s svojo s.p. privat firmo (glej spodaj), z neupravičeno visoko lastno plačo pa je tudi oškodovala IVZ. Kot pravnica nas ne more zavajati, da ni kriva, ker je za vse take zadeve na IVZ skrbela, saj se je z novozaposlenimi in vodstvom osebno dogovarjala tudi za vse plače, vključno s svojo. Svoje metode mobinga redno izvaja nad tistimi, ki glasno govorijo o nepravilnostih ali nad tistimi, ki zasedajo delovno mesto na katero želi postaviti svoje kadre. Pri tem ne izbira sredstev, si izmišljuje stvari, izvaja grozljiv pritisk in ustrahuje in spravlja v obup zaposlene, ki pošteno delajo. Vse z namenom, da okrog sebe zbere lojalne ljudi, ki so pripravljeni delati isto. Za posledice svojih dejanj bi morala odgovarjati tudi na sodišču. Zbornica njene stroke bi se morala do takih dejanj opredeliti.

Inšpektorat za javno upravo je ugotovil nepravilnosti na IVZ, a MZ ni ukrepalo. Pred tem je tudi računsko sodišče izdalo negativno mnenje IVZ.

Računsko sodišče z negativnim mnenjem do IVZ - Finance.si

http://www.finance.si/265344/Ra%C4%8Dunsko-sodi%C5%A1%C4%8De-z-negativnim-mnenjem-do-IVZ

MZ tudi takrat ni ukrepalo. Še več MZ je predlagalo Vladi naj Magajne potrdi mandat direktorice. Vlada je ni potrdila in je postala v.d. Takrat se je Vesna Vižintin vrnila predčasno s porodniškega dopusta in si uredila zaposlitev iz določenega v nedoločen čas, brez razpisa. Pri čemer naj bi obstajal sum uničenja in ponarejanja uradnih dokumentov. Zanimivo, da inšpektorica, ki sedaj že drugič izvaja nadzor ni pregledovala njene zaposlitve. Postavlja se vprašanje kako je bila zavedena inšpektorico, da tega ni ugotovila. Ves čas porodniške je tudi poslovala s svojim s.p.

Prav tako že drugič računsko sodišče pregleduje IVZ. Vmes so IVZ obiskali tudi kriminalisti. MZ ni ukrepalo, saj se predsednica sveta IVZ Mojca Gobec (prej Gruntar Činč) ves čas spreneveda in vodi svet zavoda tako, da vse pomete pod preprogo.

Sporno je tudi pohlepno služenje nekaterih zaposlenih na IVZ in ZZV (združitev v januarju). Nekateri izbranci poleg varne javne službe še dodatno služijo s svojimi sp-ji. Supervizor razkriva samo nakazila proračunskih porabnikov, nakazil iz gospodarskih firm npr. farmacevtskih družb ne moremo prikazati, jih je pa bistveno več. Sporno je, da ti javni uslužbenci za svoje privat firme delajo tudi v javni službi, za svoje privat posle izkoriščajo svojo pozicijo, notranje informacije in službene stike ali celo sodelujejo pri odločitvah katero firmo bodo izbrali za kak posel, in v obeh službah tudi enako delo, kar sploh ne smejo.

Ti zaposleni brezsramno goljufajo davkoplačevalce in se dobesedno norčujejo iz nezaposlenih, ki bi se lahko s temi proračunskimi sredstvi zaposlili in reševali svojo eksistenčno stisko. Gre za ljudi, ki ne bi smeli več delati v javni službi.

Vesna Vižintin Šporn, s.p.

 

Vesna Vižintin Šporn je zaposlena na IVZ. Od svoje zaposlitve na IVZ, od februarja 2008 prejema dodatna sredstva proračunskih uporabnikov na svoj račun, do danes poleg udobne, dobro plačane javne službe sprejela še 63.310,02€.

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/21794677/

PROHEALTH, d.o.o

Tatja Kostnapfel Rihtar je zaposlena na ZZV Ljubljana. Kot direktorica svoje privatne firme PROHEALTH, d.o.o., Ljubljana je do danes v dobro plačani javni službi še dodatno- samo od davkoplačevalcev, brez farmacevtskih nakazil- dobila še 716.534,01€. Zaradi afer in kriminalističnih preiskav je že morala zapustiti mesto na Ministrstvu za zdravje in na Rdečem križu, a kljub vsemu še vedno služi naprej.

podjetje PROHEALTH, d.o.o.

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/63203588/

EURAMI d.o.o.

Solastnici Anne Marie Yazbek do nedavnega še zaposlena hkrati na IVZ in generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje , kar je sporno

http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/

in Urška Križaj

dodatni zaslužek 25.734,00€, pozor največ sta poslovali prav z IVZ!, lani čisti prihodki od prodaje 11.878 €.

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/60425377/

Milan Krek je zaposlen na ZZV Koper kot direktor, pred objavo v medijih http://www.zurnal24.si/delajo-od-doma-in-zase-clanek-126712

je bil zaposlen tudi na IVZ in prejemal dodatno plačilo. Pred tem je bil direktor Vladnega urada za droge, kjer so vladne službe ugotovile nepravilnosti pri poslovanju. Nato je delal na Ministrstvu za zdravje, od tam je odšel na direktorsko mesto ZZV Koper. Od 2010, ko je bil že direktor ZZV Koper je postal še zastopnik Društva za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper.  Pred tem je z mobingom odslovil tiste, ki so tam največ delali, da je lahko potem samovoljno upravljal z denarjem. Podobno društvo je bilo pred leti predmet kriminalistične preiskave oz. je šlo tudi celo za prestajanje zaporne kazni. Pred desetletjem so si denar razdelili kar med seboj namesto, da bi namenili zdravljenju prizadetim v komuni, tudi danes večino sredstev namenijo za plače (poročilo Ajpes). Gre za izrazit konflikt interesov, saj je društvo, ki ga zastopa tak direktor privilegirano pri financiranju iz proračuna. Skupen znesek plačil 1.609.943,72€ http://supervizor.kpk-rs.si/podj/51979969/

Matic Meglič, vodja centra za informatiko IVZ, je solastnik podjetja za spletne storitve Activis, hkrati pa je zastopnik zasebnega zavoda Center za sodobne izzive (CSI), ki se ukvarja s spletnimi bazami podatkov, kar naj bi Meglič v sklopu e-zdravja sicer delal za svojo plačo na IVZ. Solastnika CSI sta Perenič svetovanje in IJU Consulting. Po razkritju v medijih je poiskal druge manj očitne možnosti. Gre za obvode firm s katerimi se poskuša zakriti denarne pretoke in lastništvo.

 

Center za sodobne izzive (CSI): Ustanovitelji in družbeniki CSI

IJU CONSULTING, d.o.o.

PERENIČ SVETOVANJE d.o.o.

Matic Meglič

Po razkritju v medijiih so omejili dohodek in bil skupno 80.911,45€

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/38328704/

 

Vendar pozor po razkritju v medijih 17. 6. 2011

http://www.zurnal24.si/delajo-od-doma-in-zase-clanek-126712

IJU CONSULTING, d.o.o. Katerega Poslovni subjekt in hčerinske družbe sta IJU CONSULTING, d.o.o. in CSI, ustanovitelja in družbenika IJU CONSULTING, d.o.o.pa sta RAJKO PIRNAT in Senko Pličanič izstopita iz CSI! A kljub temu beležita kot javna uslužbenca še dobiček 142.947,65€ http://supervizor.kpk-rs.si/podj/86703323/

V začetku leta 2012 izvedejo še razrešitev Pličaniča kot zastopnika.

Pozor direktorja INŠTITUTA ZA JAVNO UPRAVO pri Pravni fakulteti v Ljubljani sta RAJKO PIRNAT in Senko Pličanič

skupen znesek plačil 6.978.244,87€

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/18029396/

 

PERENIČ SVETOVANJE d.o.o. Ustanovitelji in družbeniki je Gorazd Perenič, Poslovni subjekt in hčerinske družbe pa:

  • PERENIČ SVETOVANJE d.o.o.; skupen znesek plačil 1.413.024,48€

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/90141253/

  • GIZ VTG; skupen znesek plačil 511.225,17€

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/42112559/

 

  • DSvet d.o.o.; skupen znesek plačil 53.805,25€

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/14901943/

 

  • CSI-glej zgoraj

  • Skupinska praksa d.o.o.

CZR M.Sobota CHD M.Sobota

Ustanovitelji in družbeniki CZR M.Sobota CHD M.Sobota ZZV MURSKA SOBOTA

Direktorica zavoda Tatjana Buzeti, sicer zaposlena na MZ (ne IVZ), ki jo, ko je to priročno zamenja direktorica Mojca Makovec Haložan. skupen znesek plačil: 2.801.688,52€

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/62966430/

 

NARAVNI ZAČETKI, ZDRUŽENJE ZA INFORMIRANJE SVOBODNO IZBIRO IN PODPORO NA PODROČJU NOSEČNOSTI, PORODA IN STARŠEVSTVA

Zalka Drglin, zaposlena na IVZ in kot svetovalka ter vodja programov pri Združenju Naravni začetki. skupen znesek plačil 332.225,79€

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/42144396/

 

DIH DRAGO KLANŠČEK S.P.

Mož Helene Jeriček Klanjšček, s katerim sodeluje skupen znesek plačil davkoplačevalcev: 1.815,02€; ostalo je samoplačniško

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/96200421/

(konec)