18.07.2021 ob 21:49
Deli članek
Vozniki tovornih vozil letos povzročili več prometnih nesreč

Ljubljana (MOREL)- V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2021 se je na slovenskih cestah pripetilo 1.099 prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil, kar je v primerjavi z lanskim primerjalnim obdobjem, ko smo zabeležili 985 prometnih nesreč, 12 % več. Vozniki tovornih vozil so bili povzročitelji v 703 primerih prometnih nesreč (lani 633) kar je skoraj dve tretjini (64 %), v posledicah teh nesreč pa je življenje izgubilo 7 oseb (lani 4), 17 je bilo hudo poškodovanih (lani 1), 150 pa lažje poškodovanih (lani 153). Med vozniki tovornih vozil so bile štiri smrtne žrtve (lani dve), šest je bilo hudo telesno poškodovanih (lani 3) in 57 lažje telesno poškodovanih (lani 58).
V zadnjih 5 letih je zaradi voznikov tovornih vozil umrlo največ pešcev (16 umrlih) ter voznikov tovornih vozil (15 umrlih). Pešcev je umrlo največ v letu 2016 in 2018 (5 umrlih). Umrlih voznikov tovornih vozil je bilo največ v letu 2018 (5 umrlih).
Vozniki avtobusov so bili letos udeleženi v 97 prometnih nesrečah (lani v enakem obdobju v 90), od tega so jih povzročili 29 (lani 26), oziroma skoraj tretjino (30 %). V prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik avtobusa, je letos umrl en udeleženec, noben udeleženec ni bil hudo telesno poškodovan, 9 pa je bilo lažje telesno poškodovanih. Med vozniki avtobusov sta bila v posledicah prometnih nesreč lažje poškodovana dva, težjih poškodb in smrti pa med vozniki avtobusov ni bilo.
Nepravilen premik z vozilom v zadnjem petletnem obdobju prednjači med vzroki prometnih nesreč tovornih vozil
Najbolj pogost vzrok pri prometnih nesrečah, ki so jih v obdobju 2016-2020 povzročili vozniki tovornih vozil, je nepravilen premik z vozilom – 37 % vseh prometnih nesreč. Sledi nepravilna stran/smer vožnje s 13 % in neustrezna varnostna razdalja z 11 %.
Zaradi neprilagojene hitrosti je umrlo največ udeležencev cestnega prometa in sicer 15 oz. 31 % umrlih. Sledi mu vzrok premiki z vozilom – 11 umrlih oz. 22 % ter neupoštevanje pravil o prednosti – 9 umrlih oz. 18 %.
V lanskem letu so domači vozniki povzročili 869 prometnih nesreč oz. 62 %. Zaradi povzročitelja prometne nesreče, domačega voznika tovornega vozila, so v lanskem letu umrli 3 udeleženci cestnega prometa, prav toliko jih je umrlo zaradi tujih voznikov tovornih vozil. V letu 2020 je bilo 58 % hudo telesno poškodovanih udeležencev v cestnem prometu zaradi domačih voznikov tovornih vozil. Zaradi domačih voznikov tovornih vozil je bilo v letu 2020 skoraj tri četrtine, oziroma 74 % lažje telesno poškodovanih udeležencev cestnega prometa. (konec)