06.01.2023 ob 17:46
Deli članek
Del Ižanke bo zaprt šest mesecev

Ljubljana (MOREL)- Zaradi izgradnje javne kanalizacije na Ižanski cesti bo cesta od 9. januarja do 30. junija 2023 zaprta na odseku med Hladnikovo cesto in Orlovo ulico. Obvoz bo po Opekarski cesti ter Orlovi ulici.

Uredili bomo kanalizacijo za odpadno vodo, vodovod, odvodnjavanje meteorne vode, novo cestno razsvetljavo ter površine za pešce in kolesarje. Izvajalec del je PRENOVA-GRADBENIK d.o.o. Dela bodo potekala v okviru projekta Čisto zate (Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v MOL). S projektom bomo ukinili kar 6.400 greznic, od tega na območju MOL 4.500 greznic, ki so že desetletja dejanska grožnja kakovostni pitni vodi, na območju občin Medvode in Vodice, ki sta gorvodno od Ljubljane in se zato odpadne vode stekajo v Ljubljano, pa 1.900 greznic, ki prav tako predstavljajo veliko okoljsko nevarnost za onesnaženje pitne vode.

Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije, so sporočili iz kabineta ljubljanskega župana. (konec)