26.08.2022 ob 21:47
Deli članek
Policija primer spolnega nasilja preiskuje od prve informacije v javnosti

Ljubljana (MOREL)- Cilj dela policije je vselej zaščititi žrtev: policisti in kriminalisti vestno in resno obravnavajo primer spolnega nasilja vse od prve informacije v javnosti - odziv Za zagotovitev objektivne obveščenosti javnosti in v povezavi z nekaterimi prispevki v medijih, objavljamo pojasnila policije.

Skupina policistov in kriminalistov že od prve informacije v javnosti, da so se zgodila huda kazniva dejanja spolnega nasilja, zadevo intenzivno preiskuje, zato pavšalne ocene strokovnjakov o delu policije odločno demantiramo, saj enostavno ne držijo. Namreč policisti in kriminalisti že od same zaznave opravljajo številne razgovore, trudijo se identificirati žrtve oz. oškodovance teh kaznivih dejanj ter preverjajo verodostojnost zapisov na spletu. Ravnanje policije je vselej usmerjeno k zaščiti žrtev in celoviti obravnavi vseh zadev. Ukrepi se sproti prilagajajo glede na nove informacije in ugotovitve, z namenom, da bi se vsi primeri raziskali v celoti. Zato se preiskuje vse vrste kaznivih ravnanj, saj se lahko izkaže, da jih je v posamičnih primerih tudi več hkrati. V zbiranje obvestil tako vlagamo maksimalen trud, da bi primer dobil tudi kazenski epilog in da bi storilec za dejanja odgovarjal. Kar dokazuje tudi dejstvo, da večino tovrstnih kaznivih dejansko tudi preiščemo.

V Policiji obravnavi nasilja posvečamo veliko pozornosti, cilj je vedno zaščititi žrtev

Policija vestno in resno obravnava primere nasilja. Žrtve lahko popolnoma zaupajo policiji. Zavedamo se, da žrtve tovrstnih kaznivih dejanj pogosto ne želijo prijaviti zaradi občutka krivde in sramu, lahko se tudi bojijo maščevanja napadalca. Prav tako želijo čimprej pozabiti na to, kar se jim je zgodilo. Bojijo se tudi stigmatizacije in odziva okolice, če se bo za dejanje razvedelo. Lahko pa je žrtev tudi v takem šoku, da zaradi tega ne more razumno odreagirati. Njihova zadržanost je upravičena in jo popolnoma razumemo. Vendar pa policisti in kriminalisti zagotavljamo, da vedno - tudi v tem primeru - storimo vse, kar je v naši moči, da žrtev zaščitimo in preprečimo, da bi se dejanja še kdaj ponovila.

Poleg tega policija v absolutnem obsegu varuje in bo varovala tudi osebne ter druge podatke žrtev in prič, ki so kakorkoli povezane s tem primerom. Prav tako v policiji z žrtvami postopamo še posebej skrbno in občutljivo. Žrtvam nudimo tako pomoč kot nasvete, jih po opravljenem razgovoru seznanimo z možnostmi in različnimi oblikami pomoči in jih napotimo na ustrezne strokovne službe. Ves čas našega postopka ima žrtev pravico do spremljevalca, do zagovornika in do informiranja o našem postopku. To so sporočili iz policije. (konec)