12.04.2023 ob 22:01
Deli članek
Strogo se držimo načela ničelne tolerance do vseh oblik nasilnega vedenja

Ljubljana (MOREL)- Z odzivom na posnetek pretepa mladoletnic iz Celja, smo se odločili naslednji odziv nasloviti na osnovnošolce, srednješolce, profesorje, starše in vse akterje, vpletene v proces vzgajanja in izobraževanja mladih v Sloveniji, so zapisali v uvodu predsedstva Dijaške organizacije Slovenije.

V Dijaški organizaciji Slovenije se strogo držimo načela ničelne tolerance do vseh oblik nasilnega vedenja ali vedenja, ki nakazuje na kakršnokoli stopnjo nasilja. Zloraba lastne moči v prid ponižanja, nadzorovanja in razvrednotenja intergritete druge osebe vzpostavlja neravnovesje v medsebojnih odnosih, kar širše vzpostavlja nemir v družbeni blaginji. Vsak človek je nosilec človekovih pravic, a človekove pravice ne zagotavljajo, da lahko vsakdo počne, kar si zaželi. Svoboda enega posameznika se konča tam, kjer se začne svoboda drugega. Interesi posameznika morajo biti po tem načelu usklajeni s pravicami in interesi ostalih oseb. To v veliko primerih zahteva kompromise, ki terjajo popuščanje nasprotujočih si strani. V situacijah, kjer je vpletena več kot ena oseba, je naravno, da pride do konflikta, ki ga spodbudijo različna mnenja, misli, vrednote in življenjske izkušnje. Malo manj naraven, ampak poučen del odnosa je reševanje nastalega konflikta, kar omogoča samozavedanje, osebnostno rast in mnogokrat poglobi odnos z nasprotno stranjo.

Tudi sami se zavedamo obsega, ki ga nasilje dosega, k čemur pripomorejo tudi novo nastale oblike nasilja, kot je na primer spletno nasilje. To navadno združuje več oblik nasilja, ki so na spletu predstavljene brez olepšav, kot je bilo v dotičnem primeru celjskih dijakinj. V dejansko stanje omenjenega primera se ne bomo spuščali, a kot glas dijakov bomo vedno zagovarjali dejstvo, da generacije danes niso enake generacijam nekoč. Mladim je potrebno v poplavi informacij, ki so jih deležni, stopiti naproti in jih naučiti razumevanja lastnih čustev ter sočasno empatije. Dandanes je bolj kot kadarkoli prej samozavedanje in spoštovanje lastnih čustev ter interesov, dobra iztočnica za razvoj obzira za ostale člane družbe.

Mladi nasilja ne ustvarjajo le eden proti drugemu, temveč tudi sami proti sebi, z zavedanjem, da je za nasilje vedno odgovorna oseba, ki ga povzroča. Odrasle in odgovorne osebe izbiramo svoja dejanja po lastni presoji in svobodni volji. Vsaka oseba se lahko odloči, da bo, kljub težkim okoliščinam, izbrala nenasilno vedenje. Izvajanje nasilja je klic na pomoč in kot urejena družba, smo dolžni na klic odgovoriti z vzpostavijo učinkovite preventive, ki jo v institucije vnesemo z dobro prakso. Te v našem prostoru ni malo, vendar je ni dovolj le slišati, temveč jo je potrebno poslušati in jo vpeljati v vsakdan. Z le to pa bomo tudi znali kot družba pravilno odreagirati na travmatične izkušnje, ki jih utrpijo žrtve, in jim ponuditi primerno obravnavo, varstvo in podporo.

Vsi imamo možnost izbire vedenja, kot imamo vsi večjo ali manjšo potrebo po uveljavitvi sebe kot koristnega dela družbe. Potrebno je izbrati ustrezne načine, kot so iskanje življenjskih izzivov, pridobivanje in deljenje lastnega znanja ter izpopolnjevanje osebnih veščin. Neustrezne načine zadovoljevanja potrebe po moči v Dijaški organizaciji Slovenije neposredno zavračamo, kar izkazujemo s hitrimi odzivi na vse oblike nasilnega vedenja ter na situacije, ki so v naši pristojnosti tudi primerno odreagiramo. Poleg ozaveščanja, ki ga ponujamo skozi vsebinsko polne dogodke, pa se tudi sami neprestano izobražujemo na tem področju in se trudimo znanje, vzporedno s pristojnimi in strokovnjaki z določenih področij, širiti med mlade. Predvsem se trudimo biti dober vzor in kanal širjenja dobre prakse. (konec)