17.01.2023 ob 22:04
Deli članek

Ljubljana (MOREL)- Minuli teden, 9. in 10. januarja 2023, so slovenski policisti z uspešno zaključno akcijo ter več kot 50 hišnimi preiskavami tako v Sloveniji kot Avstriji razkrili razvejano kriminalno združbo, ki je iz svojih celic v Kranju in na Jesenicah preprodajala velike količine prepovedane droge (heroin, kokain,konopljo, amfetamin, ekstazi), določeno drogo (amfetamin in konopljo) pa celo sama proizvajala oziroma gojila. Prijeli so 28 osumljencev, ki so trgovali z drogo na širšem območju Slovenije, Avstrije, pa tudi Italije, in med drugim zasegli 11 kg amfetamina, več kot 3.000 tablet ekstazija, večjo količino konoplje in tristo tisoč evrov gotovine. Dve leti trajajočo preiskavo, pri kateri s o sodelovali tudi z avstrijskimi varnostnimi organi, je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS.

Rezultate uspešno zaključene kriminalistične preiskave, ki so jo vodili kranjski kriminalisti v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije in drugimi enotami kriminalistične policije v Sloveniji in Avstriji, je uvodoma predstavil direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi David Antolovič. Ob tem je poudaril, da je bila tokratna preiskava posebna v tem, da je zahtevala zelo ustvarjalno kriminalistično taktično iznajdljivost kriminalistov pri pridobivanju ključnih dokazov za dokazovanje kaznivih dejanj članom kriminalne združbe in ponovno opozorila na nujnost posodobitve kazenske postopkovne zakonodaje.

Antolovič je povedal, da je uspešno zaključena preiskava trajala več kot dve leti, kar je v tako zahtevnih primerih potrebno prav zaradi ugotavljanja načina delovanja združbe. "Preiskava je uspešno zaključena zlasti po zaslugi vztrajnosti in kriminalistično taktične iznajdljivosti kriminalistov, ki so svoje delo požrtvovalno opravljali, za kar so se večkrat odrekli celo svojemu prostemu času oz. času, ki bi ga sicer preživeli s svojimi družinami. Rezultati preiskave so tudi posledica odličnega sodelovanja s tožilci Okrožnega državnega tožilstva v Kranju in Specializiranega državnega tožilstva RS, ki so ta predkazenski postopek usmerjali, ter odličnega sodelovanja z avstrijskimi kolegi, za kar se jim zahvaljujemo. Ponovno smo dokazali, da pri mednarodnem preiskovanju kaznivih dejanj in policijskem sodelovanju ni mej."

Po Antolovičevih besedah je bila danes predstavljena preiskava uspešno zaključena, a kriminalistična policija v tovrstnih zahtevnih preiskavah zbira dokaze z velikimi težavami. "To se je izkazalo tudi v tej konkretni zadevi, ko zaradi hitrega razvoja informacijske tehnologije (z uporabo različnih platform za šifrirano medsebojno komunikacijo) določenih posebnih preiskovalnih ukrepov po sedanji zakonski ureditvi ni več mogoče učinkovito izvajati. V kriminalistični policiji že vrsto let opozarjamo, da je treba zakonsko ureditev ustrezno posodobiti in slediti razvoju informacijske tehnologije. Pri tem ne gre za dodatna policijska pooblastila, ampak za zakonsko ureditev načina izvajanja že obstoječih in v zakonu dopustnih ukrepov. Kriminalistično taktična iznajdljivost zakonitega zbiranja dokazov se v nadaljnjih sodnih postopkih razkriva in z njo so osumljenci seznanjeni, zato je za nadaljnje preiskovanje delovanja sodobnih organiziranih kriminalnih združb omenjena zakonska posodobitev nujna in to v najkrajšem možnem času," je poudaril direktor Uprave kriminalistične policije in dodal: "Poleg tega slovenska kriminalistična policija uživa v mednarodnem prostoru velik ugled, saj velja za kompetentnega in zaupanja vrednega partnerja, navsezadnje to dokazujejo prav takšne preiskave. Za ohranitev tega statusa pa morata razvoj organizacije in sposobnost delovanja slediti trendom oziroma standardom delovanja policij iz drugih razvitih držav."

Ob izjemno logistično in operativno zahtevni zaključni akciji, v kateri je sodelovalo več kot 500 kriminalistov in policistov, so se prvič srečali tudi s situacijami, da so zaradi nedosegljivosti posameznih osumljencev ob pogojih nedavno spremenjenega Zakona o kazenskem postopku hišne preiskave opravili preiskovalni sodniki. Slednji so opravili kar 11 preiskav prostorov pri šestih osumljencih. Omenjena zakonska rešitev se je pokazala kot zelo logistično zahtevna in časovno dolgotrajnejša. Tovrstne aktivnosti se izvajajo v okviru zakonskega 48-urnega pridržanja osumljenca, kar še dodatno skrajšuje čas kriminalistični policiji za izvedbo vseh ukrepov za zagotovitev dokazov za nadaljnji kazenski postopek.

S to kriminalistično preiskavo so zaustavili delovanje kriminalne združbe, ki ne samo, da se je ukvarjala s preprodajo večjih količin prepovedanih drog, ampak je določeno prepovedano drogo (amfetamin in konopljo) celo sama proizvajala v prirejenih prostorih v stanovanjskih hišah na območju Slovenije. Da bi osumljenci preprečili odkritje prepovedane dejavnosti, so proizvodnjo večkrat selili, nato pa to prepovedano drogo tihotapili predvsem v Avstrijo. Zaznani so bili tudi posamezni transporti droge v Italijo. Slednje ne kaže le na to, da se amfetamin in konoplja, ki se pojavljata v Sloveniji, tudi pridelata v Sloveniji, ampak da sta namenjena tudi za izvoz v druge države članice EU, kjer je njuna cena na trgu bistveno višja. Cilj združbe je bil pridobiti čim večjo protipravno premoženjsko korist, kar izkazuje tudi zaseg velike količine gotovine pri posameznih osumljencih v zaključni akciji.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Kranj so kazensko ovadili 49 oseb, in sicer zaradi suma storitve 213 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom. V preiskavi so kriminalisti ugotovili, da je združba prodala 1 kg heroina, 26 kg kokaina, 131 kg konoplje ter proizvedla in prodala 34 kg amfetamina.

Poleg tega so kriminalisti pri hišnih preiskavah ob zaključku akcije pri osumljencih z območja Slovenije našli in zasegli približno 11 kg amfetamina, 3.023 tablet MDMA (ekstazi), več deset kg konoplje in približno 1 kg kokaina. V šestih stanovanjskih hišah so našli prirejene prostore za proizvodnjo konoplje, v kateri se je nahajala oprema, vredna več kot 300.000 evrov. Združba je v času hišne preiskave v teh hišah proizvajala 4.894 rastlin konoplje. V hišnih preiskavah je bilo najdenih tudi več kosov orožja: dve avtomatski puški (znamke Kalašnikov), dve pištoli in ena puška. Osumljencem je bilo zasežene za več kot 300.000 evrov gotovine, ki so jo hranili v svojih stanovanjih. Zaseženi sta bili dve vozili s prirejenimi prostori, namenjeni izvajanju prevozov drog.