12.08.2022 ob 21:57
Deli članek
 Prihodki kulturnih inštitucij od prodaje vstopnic višji kot leto prej

Ljubljana (MOREL)- Skupni prihodki muzejev in galerij za izvajanje dejavnosti so v 2021 obsegali 55,8 milijona evrov (v 2020: 50,6 milijona evrov), od tega so največ, 87,3 %, znašali prihodki iz javnih sredstev (v 2020: 90,4 %, v 2019: 82,5 %), lastni prihodki pa 11,4 % (v 2020: 9,0 %, v 2019: 16,5 %).

Celotni stroški za izvajanje muzejske in galerijske dejavnosti so bili 55,8 milijona evrov (v 2020: 50,7 milijona). Za stroške dela, skupaj z izplačili zunanjim sodelavcem, je bilo namenjenih 60,6 % (v 2020: 62,7 %, v 2019: 59,7 %), za muzejsko in galerijsko dejavnost pa je bilo porabljenih 31,5 % sredstev, podobno kot v prejšnjih letih.

Opazovane kulturne institucije so zaradi razmer, povezanih z epidemijo, pri prodaji vstopnic iztržile manj, približno 2,6 milijona evrov (v 2020: 1,8 milijona evrov, v 2019: približno 3,9 milijona evrov). Obiskovalec pa je za ogled razstave v zadnjih letih plačal podobno, povprečno nekaj več kot 4 evre. Vendar ni bilo treba vsem plačati vstopnine; po naših podatkih so namreč muzeji in galerije izdali tudi skoraj 329.000 brezplačnih vstopnic (kar je 40 % manj kot v 2019). To so sporočili iz SURS. (konec)