25.05.2022 ob 17:17
Deli članek
29. Kozinova nagrada v roke skladatelju Damijanu Močniku

Damjan Močnik

Ljubljana (MOREL)- Prejemnik 29. Kozinove nagrade skladatelj Damijan Močnik. Nagrado bo prejel za zaokroženi sakralni opus. Podelitev bo 2. junija  ob 12.00 v Kogojevi dvorani Društva slovenskih skladateljev (Trg francoske revolucije 6, 1000 Ljubljana).Kozinova nagrada je najvišje strokovno priznanje, ki ga Društvo slovenskih skladateljev podeljuje od leta 1994. Nagrada se podeljuje enkrat letno, na obletnico rojstva skladatelja Marjana Kozine. Nagrada se slovesno podeljuje z izročitvijo listine in denarnim nakazilom.

Kozinova nagrada se podeljuje za zaokroženi skladateljski opus ali za pomembne skladateljske dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih, izjemoma pa tudi za enkraten skladateljski uspeh. Nagrado lahko prejme vsak skladatelj, ki stalno živi in deluje v slovenskem kulturnem prostoru. Kandidata Upravnemu odboru Društva slovenskih skladateljev predlaga komisija za nagrade, ki predlog strokovno utemelji v pisni obliki. Če Upravni odbor Društva slovenskih skladateljev predlog komisije potrdi, ta postane pravnomočen. V nasprotnem primeru ima Upravni odbor Društva slovenskih skladateljev pravico, da nagrade ne podeli ali pa jo podeli skladatelju, ki ga izbere Upravni odbor z večino glasov.

Seznam dosedanjih prejemnikov:

1994 Pavel Šivic za življenjski opus in za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih.
1995 Primož Ramovš za zaokroženi opus naročenih del za Koncertni atelje Društva slovenskih skladateljev.
1996 Uroš Krek za zaokroženi opus glasbenih del, ki jih je inspirirala ljudska glasba.
1997 Janez Matičič za življenjsko delo na področju glasbenega ustvarjanja.
1998 Jože Privšek za projekt EBU koncerta, izvedenega na Jazz festivalu 1997 v ljubljanskih Križankah.
1999 Maksimiljan Strmčnik za zaokroženi opus sakralne glasbe.
2000 Alojz Srebotnjak za zaokroženi skladateljski opus.
2001 Ivo Petrić za zaokroženi skladateljski opus.
2002 Samo Vremšak za zaokroženi vokalni opus.
2003 Marko Mihevc za zaokroženi skladateljski opus, ciklus sedmih simfoničnih pesnitev.
2004 Jakob Jež za zaokroženi zborovski opus.
2005 Lojze Lebič za zaokroženi skladateljski opus.
2006 Pavle Merkù za zaokroženi opus, ki temelji na ljudskem izročilu.
2007 Pavel Mihelčič za zaokroženi simfonični opus na tematiko Bele krajine.
2008 Janez Gregorc za zaokroženi simfonični opus na področju jazza.
2009 Alojz Ajdič za zaokroženi simfonični opus.
2010 Mojmir Sepe za zaokroženi skladateljski opus s področja zabavne glasbe.
2011 Igor Štuhec za zaokroženi skladateljski opus.
2012 Jani Golob za zaokroženi godalni opus.
2013 Ljubo Rančigaj za opus samospevov in klavirske glasbe.
2014 Tomaž Habe za zaokroženi skladateljski opus.
2015 Darijan Božič za zaokroženi skladateljski opus.
2016 Tomaž Svete za zaokroženi glasbeno-scenski opus.

2017 Jure Robežnik za zaokroženi skladateljski opus s področja zabavne glasbe.

2018 Uroš Rojko za zaokroženi skladateljski opus.

2019 Nenad Firšt za zaokroženi godalni opus.

2020 Bor Turel za zaokrožen skladateljski opus s področja elektroakustične glasbe.

2021 Aldo Kumar za zaokroženi skladateljski opus.

2022 Damijan Močnik za zaokroženi sakralni opus.

To je sporočil  Aleksij Valentinčič iz Društva slovenskih skladateljev. (konec)