20.10.2021 ob 22:35
Deli članek
Iščem stanovanje … sto let organizirane stanovanjske gradnje

Ljubljana (MOREL)- »Veseli nas, da nam je skupaj z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje (MAO) uspelo na izviren način prikazati razvoj organizirane stanovanjske gradnje skozi tri popolnoma različna obdobja. Za nas je še posebej aktualno zadnje, ko smo od osamosvojitve dalje prevzeli vlogo izvajalca državne stanovanjske politike,« je na otvoritvi razstave Iščem stanovanje … sto let organizirane stanovanjske gradnje, ki jo je pripravil MAO s podporo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS), je poudaril  Črtomir Remec, direktor Sklada.

Sklad ravno v oktobru obeležuje 30-letnico svojega delovanja, omenjena razstava pa je le ena od stvari, ki je povezana z jubilejem. Razstava je umeščena v javni prostor in predstavlja arhitekturno, urbanistično in družbeno raznolikost organizirane stanovanjske gradnje v zadnjem stoletju pri nas. Zasnovana je kot informativna pot po javnem prostoru Ljubljane od MAO na Fužinah na vzhodnem robu mesta do sosesk Zeleni gaj na Brdu in Novo Brdo ob zahodni obvoznici Ljubljane.

»Zametek današnje razstave pri meni sega že v leto 2012, ko  je bila ob Svetovnem inženirskem forumu v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) izvedena tematska razstava o moderni stanovanjski gradnji med obema svetovnima  vojnama, katero smo v edinstvenem Plečnikovem prostoru pokazali okoli 500 navdušenim udeležencem foruma iz več kot 70 držav sveta,« je dodal  Črtomir Remec, ki se je na kratko dotaknil tudi 30-letnice oz. delovanja Sklada: »Po 30 letih lahko rečemo, da SSRS uspešno izvaja nacionalni stanovanjski program 2015-2025 kot dober gospodar z vsemi razpoložljivimi lastnimi finančnimi sredstvi in zadolževanjem v okviru zakonskih možnosti. Hkrati si vztrajno prizadevamo za nov stanovanjski zakon in nacionalni stanovanjski program s sistemskim financiranjem po letu 2025 ali že prej, ki bo omogočil nove koncepte najema, vključno z zadrugami in drugimi inovativnimi rešitvami.«(konec)