05.01.2022 ob 17:38
Deli članek
»Skozi čas in prostor«

Schwanenstadt (MOREL)- »Skozi čas in prostor« se glasi letošnja okvirna tema 19. mednarodnega literarnega natečaja za najboljšo otroško in mladinsko knjigo mestne občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji za leto 2022.  Z natečajem želijo pritegniti mlade ustvarjalce na literarnem in likovnem področju; v poslani dragoceni otroški in mladinski literaturi odkrivati in nagraditi nadarjene ustvarjalce. Čas kriz naj nas spodbuja, da  črpamo moč v časnem in nadčasnem prostoru in tudi s pomočjo utopij pokrijemo bolečine vsakdana. Otroška knjiga naj v sliki in besedi da novo upanje v lepšo prihodnost.

Novosti  pri letošnjem natečaju so : zaželen je kratek video-film, ki traja ne dalje kot 20 minut. Mladina se že ukvarja z moderno multimedijsko povezavo in videofilm naj bi bil kot dodatna kategorija nov dostop do stvaritve knjige za otroke.

Nagrade bodo podeljene naslednjim oddelkom: 1) ljudska šola; 2) glavna šola, nova srednja šola, nižja stopnja gimnazije; 3) višja stopnja gimnazije, poklicno izobraževalna šola, strokovna šola, poklicna šola; 4) študentje na univerzah, višjih šolah in pedagoških akademijah; 5) odrasli; 6) kratek film - video (maks. 20 minut).

Zmagovalke in zmagovalci se bodo razveselili denarnih nagrad. Poleg tega bodo dobili tekmovalni seznam, kjer so objavljeni zmagovalna knjiga v nemškem, slovenskem in italijanskem jeziku ter izvlečki zmagovalk in zmagovalcev kategorij. To je sporočil Peter Fantur, član žirije. (konec)