01.12.2023 ob 16:12
Deli članek
Na gradu Turjak in gledališkem muzeju v Ljubljani prost vstop

Milan Butina, scenograf, občasna razstava/foto MGL

Ljubljana (MOREL)- Slovenski gledališki inštitut se tudi letos se pridružuje Temu veselemu dnevu kulture, praznovanju 3. decembra – Prešernovega rojstnega dne. Na gradu Turjak (Turjak 32, Turjak) bodo v nedeljo, ob 11. uri predstavljeni mejniki gledališke igre, sledilo bo javno vodstvo po stalni  razstavi Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja na gradu Turjak. Po razstavi  bo obiskovalce popeljala avtorica razstave, teatrologinja in kustosinja Ana Perne.

Razstava Mejniki gledališke igre je nastala iz želje po približanju igralski umetnosti in si ne domišlja, da bo trdno zgrabila neujemljivo, kot tudi ne, da bo med mejnike zajela vsa raznovrstna pretekla igralska udejanjanja. Ponuditi želi izkušnjo občutenja gledališke igre. Zato je tudi pristop, ki ga ubira razstava, le eden izmed možnih.Izjemno široko področje gledališke igre na Slovenskem podajajo različni zorni koti obravnave: kronološki kot kratek zgodovinski prelet posameznih historičnih poglavij in nekaterih izstopajočih igralskih izrazov; primerjalni, kjer so slogovne razlike prikazane na osnovi različnih odrskih upodobitev, in sicer dveh osrednjih likov Ivana Cankarja kot dramatika, ki ima poseben pomen za slovensko gledališče; iskateljski s predstavitvijo izbranih primerov drugačnega pristopanja k igri in h gledališkemu ustvarjanju;pedagoški, ki se skozi razmisleke današnjih profesoric in profesorjev na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (UL AGRFT) posveča vprašanjem formiranja novih igralskih generacij, igralskih metod in tehnik.Obiskovalke in obiskovalci so k odkrivanju gledališke igre vabljeni z vstopom v tipično gledališki prostor – v dvorano. Vendar pa želi razstava pozornost pritegniti tudi zunaj nje: z razmisleki, spomini in anekdotami, ki na svoj način prispevajo k ohranjanju gledališke igre.

Razstava metodološko izhaja iz izbranih fotografskih, zvočnih in avdio-vizualnih posnetkov. Temeljno vodilo pri pripravi razstavnih vsebin je bilo izhajanje iz gradiva, ki ga hranijo zbirke Slovenskega gledališkega inštituta – Gledališkega muzeja. Ob sodelovanju z UL AGRFT ter s slovenskimi gledališkimi hišami in producenti predstavlja pomemben prispevek k razstavi tudi sodelovanje s Tonetom Stojkom, ki hrani bogat arhiv videoposnetkov predstav.

V SLOGI – Gledališkem muzeju (Mestni trg 17, Ljubljana) bo v nedeljo, 3. decembra, ob 10. uri, delavnica igrivi prostori, interaktivno vodstvo z delavnico za družine (5+). Delavnico bo vodila muzejska svetovalka Sandra Jenko. Ob 16. uri bo javno vodstvo po razstavi Iz naših zbirk: Milan Butina, scenograf. Po razstavi  bo vodila avtorica razstave, kustosinja Tea Rogelj. Na razstavi Iz naših zbirk: Milan Butina, scenograf bodo na ustvarjalen način raziskovali prostore igre ter jih z gledališko igro obudili. Še posebno pozornost bodo namenili scenskemu osnutku za predstavo »Srce igračk«, ki nas bo spodbudil tudi k lastnemu ustvarjanju.Vstop na vse tri dogodke je prost!