02.03.2024 ob 20:03
Deli članek

Celje (MOREL)- V Muzeju novejše zgodovine Celje (MNZC) so v četrtek odprli gostujočo razstavo »Dunajski model socialnih stanovanj«, ki je nastala v sodelovanju med Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana, Mestno občino Celje, MNZC in organizacijo Wiener Wohnen, ki deluje pod okriljem mesta Dunaj. Razstavo je odprla veleposlanica Republike Avstrije Elisabeth Ellison-Kramer, poleg nje pa so prisotne nagovorili še župan Mestne občine Celje Matija Kovač, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje Tonček Kregar ter Christian Schantl, vodja oddelka za mednarodno sodelovanje »Wiener Wohnen« in avtor razstave.

Na ogled smo postavili dunajsko stoletno tradicijo uspešnega modela gradnje socialnih stanovanj. Elisabeth Ellison-Kramer je med drugim izpostavila, da danes vsak četrti Dunajčan živi v socialnem stanovanju, kar kaže, da je bila družbena integracija vse od prve svetovne vojne, ko je na Dunaj prišlo veliko beguncev, do danes, ko je priseljevanje še vedno veliko, uspešna. »Dunaj še nikoli ni privatiziral občinskih stanovanj in še vedno se drži načela, da neprofitna stanovanja ne morejo biti usmerjena v dobiček. Dunajski model socialnih stanovanj zato upravičeno velja za vzornega,« je dejala avstrijska veleposlanica.

Po besedah župana Matije Kovača razstava prihaja v Celje v zelo aktualnem času, ko tudi v našem mestu začenjamo s snovanjem stanovanjskega programa. V sklopu tega smo pred kratkim izvedli anketo z naslovom, »Pa ki ti žviš?«, s katero smo želeli ugotoviti, kakšne so stanovanjske potrebe v mestu, kako prebivalci ocenjujejo kakovost bivanja in kakšne so njihove želje in pričakovanja glede bivanja.

V svojem nagovoru je župan Mestne občine Celje dejal, da želimo z dolgoročnim načrtovanjem stanovanjske politike v Mestni občini Celje zagotoviti dostopno in kakovostno bivanjsko okolje, ki bo omogočalo dostojno bivanje vsem občankam in občanom ter da se obenem zelo dobro zavedamo, da lahko le tako privabimo in zadržimo kakovostne kadre. V trenutnih ekonomskih razmerah in stanju na trgu nepremičnin pa to pomeni predvsem izgradnjo neprofitnih stanovanj. Potrebe po tem tipu stanovanj so v Celju velike, na nedavni javni razpis družbe Nepremičnine Celje za neprofitna najemna stanovanja se je prijavilo 640 prosilcev, upravičencem pa je lahko bilo dodeljenih le 150 stanovanj. Javni stanovanjski fond v Celju sicer šteje preko 2000 javnih najemnih stanovanj.

Izpostavil je tudi uspešen zaključek gradnje stanovanjske soseske v Dečkovem naselju in skorajšnji zaključek obnove stavbe na Vodnikovi ulici, kjer bo družba Nepremičnine Celje sprejela nove najemnike javnih oskrbovanih stanovanj. »Takšnih naložb bi v mestu potrebovali še več. Verjamem, da bodo s sprejetjem občinskega prostorskega načrta, za katerega smo pred dnevi zaključili javno obravnavo in v njem določili območja za stanovanjsko gradnjo, izpolnjeni prostorski pogoji za intenzivnejšo gradnjo stanovanj. Seveda pa se ob tem nadejamo dobrega sodelovanja z državo, državnim stanovanjskim skladom in drugim partnerji, da prispevamo vsak svoj delež k reševanju pereče stanovanjske situacije, ki še posebej pritiska na mlajše generacije,« je še povedal župan ter izrazil zadovoljstvo nad vpogledom v stanovanjsko izkušnjo Dunaja, ki ga dojemamo kot primer dobre prakse in zgled.

Avtor razstave Christian Schantl, sicer vodja oddelka za mednarodno sodelovanje »Wiener Wohnen« je dejal, da ima njihova organizacija v lasti približno 200 tisoč javnih stanovanj, s katerimi predstavljajo zgled mnogim svetovnim mestom. »Dvig cen zemljišč, visoki stroški gradnje, energetska draginja ter številni drugi dejavniki predstavljajo velik izziv, s katerim se srečujejo vsi, ki si želijo urediti svojo stanovanjsko situacijo. Večji del Evrope se sooča s stanovanjsko krizo, ki pa ne zadeva le revnejšega prebivalstva. Razstava kaže, kako se Dunaj uspešno spopada s težavami, ki tarejo Evropo.«

Tonček Kregar, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje je ob odprtju razstave povedal, da sta stanovanjska in bivalna kultura tesno povezani s področjem dela in vsebin, ki jih pokriva oziroma se z njimi ukvarja muzej: »Naj gre za prezentacijo meščanske stanovanjske kulture, katere vzorčni primer si bo mogoče v kratkem ogledati v prenovljeni Fotohiši Pelikan, ali pa proučevanje modernizacijskih in urbanizacijskih tokov po drugi svetovni vojni - tako so se gradile nove stanovanjske soseske, z njimi pa so se spreminjali način življenja ter kulturni, pa tudi bivanjski vzorci prebivalcev našega mesta.«

Odprtja razstave sta se med drugim udeležila tudi Igor Feketija, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Sonja Reiser-Weinzettl, direktorica Avstrijskega kulturnega foruma Ljubljana.

V času trajanja razstave Dunajski model socialnih stanovanj bosta v kinu Mali Union v Celju tudi dve projekciji filmov, v MNZC pa bomo aprila izvedli še delavnico o stanovanjski problematiki za mlade:

Sreda, 6. marec, ob 19. uri

Projekcija filma »Such stuff as dreams are made on«

Kino Mali Union

Sreda, 3. april, ob 19. uri

Projekcija filma »27 storeys«

Kino Mali Union

Petek, 12. april, ob 16. uri

Delavnica o stanovanjski problematiki za mlade v Celju »Pa ki ti žviš?«

Muzej novejše zgodovine Celje

To je sporočil Robert Gorjanc iz kabineta celjskega župana. (konec)