15.03.2024 ob 19:42
Deli članek
Za razpis namenili 91.196 evrov

Gledališče Zarja Sneguljčica/foto Robi Valenti

Celje (MOREL) – Danes so na spletni strani in v Uradnem listu RS objavili Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v obdobju 2024-2025 sofinancirala Mestna občina Celje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo izvedeni na območju Mestne občine Celje, zanje pa bodo skupaj namenili 91.196 evrov.

Z javnim razpisom bomo sofinancirali projekte s področij uprizoritvenih umetnosti in plesa, glasbenih umetnosti, vizualnih umetnosti ter literarnih programov in založništva.

Z razpisom podpiramo nevladne kulturne organizacije in skupine ter samozaposlene v kulturi, ki delujejo na območju MOC ter pomembno prispevajo k razvoju na področju kulture. Spodbujamo povezovanja kulturnih organizacij, omogočamo dostopnosti javnih kulturnih dobrin za vse ter zagotavljamo stimulativno kulturno okolje, v katerem se spodbujajo kreativnost, raznolikost in sodelovanje. Prav tako s podporo preko razpisa prispevamo v stabilnemu kulturnemu ekosistemu, v katerem je omogočeno trajno zagotavljanje kulturnih vsebin in kulturnih inovacij, spodbujamo kakovostno delo še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture ter omogočamo prostorske in programske možnosti za kulturno udejstvovanje občanov.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev je 40.086 evrov za leto 2024 in 51.110 evrov za leto 2025. Mestna občina Celje lahko okvirno višino sredstev spremeni, če se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOC za leto 2024 ali proračuna za leto 2025.

Razpis je odprt do 15. aprila, predlagatelji pa morajo oddati predloge priporočeno po pošti (velja datum poštnega žiga). Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MOC v rubriki »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta«. Dodeljena sredstva morajo upravičenci porabiti najkasneje do 31. 12. 2025. To je sporočila Alja Tihle iz kabineta celjskega župana.(konec)