10.05.2024 ob 19:36
Deli članek
Posvetovalni referendum o prostovoljnem končanju življenja ni sporen

Ljubljana(MOREL)- Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje Odloka, ki se nanaša na zahtevo za oceno ustavnosti Odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Vlada meni, da ni podlage za ugotavljanje nedopustnosti posvetovalnega referenduma, predvsem pa, da pri Odloku ni mogoče dokazati nastanka težko popravljivih škodljivih posledic, ki bi jih moral predlagatelj v skladu z Zakonom o ustavnem sodišču utemeljiti pri predlogu za zadržanje izvrševanja Odloka. (konec)