09.08.2021 ob 21:39
Deli članek
Brezposelnost je med mladimi velika in narašča

Ljubljana (MOREL)- Po izračunih Zavoda RS za zaposlovanje je stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji v maju 2021 je znašala 7,7 %. Med mladimi aktivnimi prebivalci, starimi od 15 do 24 let, je bilo registriranih brezposelnih 13,8 %, kar je 6 odstotnih točk nad povprečjem celotne populacije. Stopnja registrirane brezposelnosti med 25- do 29-letniki je bila bližja stopnji, ki velja za celotno populacijo (8,5 %). Stopnji registrirane brezposelnosti med mladimi sta bili v obeh starostnih skupinah najvišji v pomurski statistični regiji (23,8 % in 11,9%) in v podravski statistični regiji (18,7 % in 11,3 %). Najnižji stopnji registrirane brezposelnosti v starostni skupini 15–24 let sta imeli goriška regija (8,7 %) in gorenjska regija (9,5 %), v starostni skupini 25–29 let pa gorenjska regija (6,1 %) in primorsko-notranjska regija (6,5 %).

Brezposelnost je pogosto povezana s tveganjem revščine in socialne izključenosti, čemur letos posveča pozornost tudi mednarodni dan mladih. V letu 2020 je v Sloveniji  vsak osmi prebivalec Slovenije (12,4 % prebivalcev) živel v gospodinjstvu z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine – to je bilo približno 254.000 prebivalcev. Med mladimi je bila stopnja tveganja revščine v letu 2020 nekoliko nižja (9,9 %). S tveganjem revščine se je med mladimi soočalo približno 16.000 moških in 14.000 žensk v starostni skupini 15–29 let. Slovenija je v letu 2019 s stopnjo tveganja revščine 12,0 %, znotraj Evropske unije, zasedla četrto mesto, nižjo stopnjo so imele samo Češka (10,1 %), Finska (11,6 %) in Slovaška (11,9 %). Povprečje v EU-27 je v letu 2019 znašalo 16,5 %.

Poleg oseb, ki živijo pod pragom tveganja revščine, pa se med osebe, izpostavljene tveganju socialne izključenosti uvrščajo osebe, ki so resno materialno prikrajšane ali živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo. Skupaj je bilo tveganju socialne izključenosti v Sloveniji v 2020 izpostavljenih 309.000 prebivalcev (15 %). Mladi v starostni skupini 15–29 let so bili temu tveganju izpostavljeni nekoliko manj – bilo jih je nekaj manj kot 13 %. Slovenija je v letu 2019 s stopnjo tveganja socialne izključenosti 14,4 % znotraj Evropske unije zasedla drugo mesto; nižjo stopnjo je imela samo Češka (12,5 %), povprečje v EU-27 je v letu 2019 znašalo 20,9 %. To so sporočili iz SURS. (konec)