16.06.2021 ob 21:22
Deli članek
Dolgoročna rešitev pa bi bila lahko selitev celotnega inštituta na drugo lokacijo

Ljubljana (MOREL)- Na današnji seji sveta Onkološkega inštituta (OI) so člani med drugim potrdili izhodišča za pripravo nove dolgoročne strategije razvoja Onkološkega inštituta Ljubljana za obdobje 2021-2026, kjer so bili predstavljeni tudi ključni izzivi, s katerimi se sooča inštitut pri nadaljnjem razvoju. To so predvsem pomanjkanje prostorov, kadrovska podhranjenost na določenih področjih ter zastarela informacijska tehnologija. Direktorica OI Andreja Uštar je pojasnila, da se z ministrstvom za zdravje (MZ) in UKC Ljubljana usklajujejo glede možnih rešitev prostorske stiske. Kratkoročna rešitev, ki jo podpira tudi MZ, je izgradnja objekta ob stavbi H ter nadzidava stavbe H z dodatno etažo. Dolgoročna rešitev pa bi bila lahko selitev celotnega inštituta na drugo lokacijo, ki bi bila tudi bolnikom lažje dostopna.

S prostorsko stisko so bili člani drugače seznanjeni že večkrat in podpirajo prizadevanja za čim hitrejšo rešitev. Prostorska stiska se namreč vsako leto povečuje. Načrtovana faza 2 v letu 2001 namreč ni bila izvedena, z njeno realizacijo pa bi imel inštitut na voljo približno 35 % več površin, kot jih trenutno uporablja.

Skladno s povečevanjem bremena raka in povečanim obsegom dela se vsako leto veča tudi potreba po kadrih tako na celotnem področju onkologije v Sloveniji kot tudi na OI. Člani pa so poleg tega razpravljali tudi o prenova informacijskega sistema, ki je nujna, saj so obstoječi sistemi zastareli in ne pripomorejo k optimizaciji delovnih procesov in večji učinkovitosti, preglednosti, sledljivosti in varnosti dela OI. To je sporočila Elizabeta Radelj Pepevnik, svetovalka za odnose z javnostmi na OI. (konec)