06.08.2021 ob 17:04
Deli članek
Janšisti  nadaljujejo s sistematičnim uničevanjem vloge sindikatov v družbi

Slovenija je vse bolj v tem

Ljubljana (MOREL)- Danes se zaključuje javna razprava o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki pomeni izbris sindikatov iz organov upravljanja ZZZS in poskus popolnega nadzora oblasti nad 2,6 milijardami evrov vplačanih prispevkov v zdravstveno blagajno. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja smo ministrstvu za zdravje (MZ), včeraj,  preko e-demokracije, poslali naše pripombe na predlagano novelo ZZVZZ. Pripombe vam prilagamo v prilogi tega dokumenta.

Skoraj polovico vseh zbranih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje vplačajo zaposleni, torej delavke in delavci, katerih interesni predstavniki smo reprezentativni sindikati. Predlog MZ pa ukinja dva temeljna organa ZZZS – skupščino in upravni odbor – in s tem ukinja tudi pluralnost ter sorazmerno predstavništvo vplačnikov obveznega zdravstvenega zavarovanja preko njihovih reprezentativnih organizacij in združenj. Hkrati pa enormno povečujejo vpliv vlade, saj naj bi po predlogu imela Vlada RS v novem organu – svetu zavoda – 5 svojih predstavnic oziroma predstavnikov od skupaj 11 članic in članov. Predlog zakona uvaja tudi nov institut – VETO ministra za zdravje na odločitve sveta ZZZS, če te odločitve niso v skladu z veljavno zakonodajo in če niso v skladu s SPREJETO POLITIKO. To pa pomeni popolno ukinitev vsakršne avtonomije ZZZS in veliko tveganje, da sredstva zdravstvene blagajne ne bodo porabljena v skupno dobro vseh zavarovank in zavarovancev, temveč bodo sledila političnim (in zasebnim) interesom. Nenazadnje se to kaže tudi v že sprejetem Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki omogoča prenos javnih sredstev ZZZS zasebnim izvajalcem zdravstvenih storitev, ki NISO del javne zdravstvene mreže.

Ker so iz predlagane sestave sveta zavoda v celoti izključeni le sindikati (delodajalska združenja bi imela 2 predstavnika), se ne moremo znebiti občutka, da gre za neposredno obračunavanje vlade s sindikati. A žal to ni prva tovrstna aktivnost vlade, saj že več kot eno leto nimamo pravega socialnega dialoga, že več mesecev pa se ne sestaja Ekonomsko-socialni svet (ESS), saj vlada na sindikalne očitke in zahteve o spoštovanju pravil ESS in usklajevanju predpisov pred začetkom javne obravnave, vse do danes ni niti odgovorila. Poleg tega želi vladajoča koalicija sprejeti Zakon o nacionalnem demografskem skladu, kjer prav tako izključujejo sindikate iz organov upravljanja Modre zavarovalnice, v kateri je v sklade dodatnega pokojninskega zavarovanja vplačanih že več kot 1,5 milijarde evrov sredstev delavk in delavcev tako javnega kot tudi zasebnega sektorja. Iz navedenih, ponavljajočih se aktivnosti zato ne moremo zaključiti drugače, kot da vlada sprejema odločitve za sistematično uničevanje sindikatov in naše vloge v družbi.

To je popolnoma nesprejemljivo in izredno škodljivo ter nevarno. Proti tovrstnim ravnanjem oblasti bomo uporabili vsa razpoložljiva demokratična sindikalna sredstva, vključno s protesti in zbiranji podpisov za razpis referendumov. Uničevanje sindikatov je namreč le stopnica na poti uničenja socialne države. Tega pa ne moremo in ne smemo dopustiti.

V KSJS zato odločno nasprotujemo predlogu novele ZZVZZ in zahtevamo od Ministrstva za zdravje, da zakon takoj umakne iz vseh nadaljnjih postopkov.  To je podpisal Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja. (konec)