10.02.2022 ob 15:57
Deli članek
Janšisti očitno točijo med in mleko

Ljubljana (MOREL)- Stopnja resne materialne in socialne prikrajšanosti je bila 1,6-odstotna ali glede na prejšnje leto za 1 odstotno točko nižja. To pomeni, da je v 2021 živelo v materialno in socialno prikrajšanih gospodinjstvih približno 33.000 oseb (20.000 manj kot v prejšnjem letu). Gospodinjstva, v katerih so živele te osebe, so bila zaradi omejenih finančnih virov prikrajšana za vsaj sedem od naslednjih trinajstih elementov, na podlagi katerih se izračuna stopnja resne materialne in socialne prikrajšanosti:
1) redno plačilo najemnine ali hipoteke, stanovanjskih stroškov, odplačevanje kreditov,
2) primerno ogrevano stanovanje,
3) poravnava nepričakovanih izdatkov v višini mesečnega praga tveganja revščine, tj. 700 EUR,
4) mesni ali enakovreden vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan,
5) enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva,
6) osebni avtomobil,
7) zamenjava obrabljenega ali poškodovanega pohištva,
8) zamenjava ponošenih oblačil z novimi,
9) vsaj dva para primernih čevljev za različne vremenske pogoje,
10) druženje s prijatelji/sorodniki ob pijači/obroku vsaj enkrat na mesec,
11) redno udeleževanje plačljivih prostočasnih aktivnosti,
12) vsakotedenska poraba manjšega zneska denarja zase,
13) dostop do interneta od doma.

Med glavne razloge za znižanje resne materialne in socialne prikrajšanosti spadajo: večje število gospodinjstev, v katerih bi si lahko vsi člani privoščili počitnice, na kar so vplivali tudi turistični boni; več gospodinjstev bi si lahko privoščilo nepričakovane izdatke, kar bi lahko pripisali večjim prihrankom gospodinjstev zaradi zaprtja trgovin in drugih ukrepov, povezanih s covidom-19; manjše število oseb se zaradi finančnih razlogov ni udeleževalo plačljivih prostočasnih aktivnosti in se družilo s prijatelji/sorodniki, ker so osebe najverjetneje subjektivno večji pomen pripisovale omejitvenim ukrepom zaradi covida-19 kot finančnim omejitvam. To so sporočili iz SURS. (konec)