13.07.2021 ob 23:40
Deli članek
Janšistično- toninski cunami se nadaljuje

Ljubljana (MOREL)- Janšistična vlada je na predlog ministra za obrambo Mateja Tonina, na položaj generalnega direktorja obveščevalno varnostne službe ministrstva za obrambo, s prvim avgustom  imenovala Jaroša Britovška. Na ta položaj je imenovan za dobo petih let, in sicer do 31. 7. 2026., če ga po volitvah ne bo nov minister razrešil.

Jaroš Britovšek je v Obveščevalno varnostni službi ministrstva za obrambo zaposlen od leta 2008. V svoji karieri je bil večkrat napoten na mednarodne operacije in misije. Od 1. 9. 2020 je opravljal naloge vršilca dolžnosti generalnega direktorja OVS.

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom Jaroš Britovšek izpolnjuje pogoje za delovno mesto generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe v ministrstvu za obrambo, določene v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstva za obrambo z organi v sestavi. To so sporočili iz UKOM. (konec)