24.03.2022 ob 15:54
Deli članek
Kako bodo preverjali identiteto volivcev z maskami, pa nič

Volivci z maskami bodo lahko volili večkrat?

 

 

Brdo pri Kranju (MOREL) – Državna volilna komisija (DVK) je na današnji seji sprejela odločitev, da bodo volivke in volivci, ki bodo na dan državnozborskih volitev v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, imeli poleg glasovanja po pošti tudi možnost glasovanja na domu. V tem primeru bodo morali najpozneje 20. aprila do 24. ure oddati okrajni volilni komisiji vlogo za glasovanje na domu in obenem priložiti tudi ustrezno potrdilo o izolaciji (npr. SMS sporočilo, potrdilo zVem).

Članice in člani DVK so med drugim sprejeli tudi navodila okrajnim volilnim komisijam in volilnim odborom za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom. Na voliščih bo moralo biti zagotovljeno spoštovanje medsebojne razdalje (vsaj 1,5 metra), obvezna bo uporaba zaščitnih mask (kirurška ali FFP2 maska), razkuževanje rok, prezračevanje prostorov, volivke in volivci bodo vstopali posamično, sproti se bo razkuževalo pisala ipd. Na voliščih bodo nameščene talne oznake smeri gibanja in oznake za vzdrževanje ustrezne razdalje.

Na podlagi ocen ministrstva za zunanje zadeve, da po preučitvi varnostnih razmer in logističnih pogojev poslovanja v Ruski federaciji niso podani pogoji za izvedbo volitev na veleposlaništvu Slovenije v Moskvi, in zaradi ustavljenega poštnega prometa za Rusijo, je DVK razpravljala o predlogu, da na tem veleposlaništvu ne bo volišča. Volilnega gradiva (volilnih imenikov in glasovnic) namreč tja zaradi onemogočenih poštnih storitev ni mogoče dostaviti. V primeru, če se te razmere ne bodo kmalu spremenile, bo DVK končno odločitev o tem sprejela na dopisni seji.

DVK je odločala tudi o doslej prispelih vlogah za akreditacijo za opazovanje volitev in odobrila vlogo 14 predstavnicam in predstavnikom mednarodne nevladne organizacije World Peace Volunteers s sedežem v Gani. Zaradi neizpolnjevanja pogojev, ki jih določa Pravilnik o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev pa je DVK zavrgla vlogo Roba Thompsona iz Združenega kraljestva. Kot določa omenjeni pravilnik, so opazovalci namreč lahko predstavniki domačih in tujih organizacij, ustanov, združenj in društev ter mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem volitev, varstvom človekovih pravic, integritete ali izobraževanja, ter člani oz. predstavniki centralnih volilnih organov drugih držav, ne pa tudi posamezniki. To so sporočili iz DVK. (konec)