20.06.2022 ob 23:13
Deli članek
Klakočerjeva danes z mladimi

Ljubljana (MOREL)- Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je danes v državnem zboru sprejela člane projekta Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC). Predstavniki Mladinskega parlamenta Alpske konvencije so predsednici predstavili svoje delo, ki je pred konvencijo potekalo po komitejih in ob tem izpostavili nekaj svojih najpomembnješih sklepov in stališč.
Med drugim so v Mladinskem parlamentu predlagali Teden komunikacije za čim bolj neposredno komuniciranje odločevalcev z javnostmi preko digitalnih platform, predvsem z mladimi, članicam Alpske konvencije pa predlagajo tudi ustanovitev političnih mladinskih organizacij, ki bi skrbele za politično izobraževanje mladih. Zavzeli so se za večjo vlogo mladih pri pripravi zakonodaje, zato članicam Alpske konvencije predlagajo dodatnega, mladinskega poslanca v parlamentu, ki bi neposredno skrbel za uveljavljanje interesov mladih. Kar nekaj sklepov in predlogov mladih predstavnikov se je navezovalo na podnebne spremembe in okoljsko problematiko: na primer na predlog razbremenitve cest in predvsem tovornega prometa; na ozaveščanje potrošnikov in uvedbo ekološkega davka na škodljive oziroma nerazgradljive izdelke; na spodbujanje uporabe na državni in lokalni ravni javnega in mladim, upokojencem ter invalidom dostopnega prevoza; na uvedbo aplikacije za komunikacijo med mediji in transportom; ter nenazadnje na ozaveščanje mladih o koristnosti uporabe okolju neškodljivih prevoznih sredstev. Vsi predlogi so izražali ozaveščenost mladih glede nujnosti ukrepanja na področju okoljske problematike, saj prav mladi so prihodnost, so poudarili.

Predsednica Državnega zbora mag. Klakočar Zupančič se je predstavnikom zahvalila za njihov obisk, za inovativne in impresivne ideje, ki pa zahtevajo ne le denar, temveč predvsem spremembo našega življenjskega sloga oziroma mišljenja, je menila predsednica. "Začeti je treba pri sebi, biti za zgled in ozaveščati. " je povedala. Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da so mladi tudi politično motivirani, in jih pozvala, naj ne postanejo neobčutljivi, pač pa naj glasno izražajo in zagovarjajo svoja stališča in - naj naredijo ta svet, ki nam je vsem le na posodo, boljši. Ob koncu obiska je predsednica Državnega zbora obljubila, da bo Državni zbor predstavnike Mladinskega parlamenta Alpske konvencije povabil, da se udeležijo seje delovnega telesa, ki bo obravnaval tudi njihovo problematiko in kjer bodo lahko najbolj neposredno izrazili svoja stališča. To so sporočili iz državnega zbora. (konec)