15.10.2021 ob 10:31
Deli članek
Parlamentarna preiskava se bo razširila tudi na politično vpletanje v delo policije

Ljubljana (MOREL)- Iz državnega zbora so posredovali sporočilo za javnost po koncu zaprtega dela Preiskovalne komisije. V njem so zapisali: Preiskovalna komisija o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov je na 3. nujni seji, 15. 10. 2021, sprejela sklep o razširitvi obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve predmetne parlamentarne preiskave. S sklepom se mora seznaniti še Državni zbor.

Preiskovalna komisija je sprejela tudi dokazni sklep, s katerim je razširila nabor prič, ki jih bo povabila na zaslišanje. Komisija bo tako v nadaljevanju med drugimi zaslišala ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, uslužbenko na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Katarino Bovha, kriminalista Mitjo Nerata in državnega sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča.

Z odreditvijo parlamentarne preiskave je preiskovalna komisija trenutno omejena na presečni datum 29. marec 2021. Obstajajo pa utemeljeni razlogi za sum, da politično motivirano kadrovanje v policiji poteka permanentno, da se politika permanentno vmešava v strokovno delo policije, da zaradi tega obstaja utemeljen sum, da je policija po nareku politike v določenih primerih prekoračila pooblastila, in da zaradi navedenega še naprej upada zaupanje v slovensko policijo. Utemeljeni sumi, povezani z nameni in predmetom parlamentarne preiskave tako obstajajo tudi v obdobju po presečnem datumu.

Preiskovalna komisija bo z razširitvijo časovnega okvira in prek zaslišanja prič analizirala daljše časovno obdobje morebitnega političnega vplivanja na  policijo. Preiskovalna komisija bo upoštevala tudi ustrezne analize in odzive ekspertnih skupin civilne družbe in varuha človekovih pravic ter drugih nadzornih organov, predvsem v luči povečane policijske represije v zadnjih mesecih, torej tudi po presečnem datumu, v okviru katerega deluje preiskovalna komisija. 

Da bi preiskovalna komisija lahko celovito uresničila vsebinski obseg preiskave, kjer so med primarnimi preiskovalnimi nalogami tudi možne ugotovitve, da so funkcionarji in zaposleni v policiji podvrženi nedopustnim političnim pritiskom, ki vplivajo na njihove odločitve in posledično na organizacijo dela v slovenski policiji ter lahko vplivajo na izid predkazenskih in drugih postopkov, in da so kadrovske menjave od najbolj odgovornih delovnih mest v policiji pa vse do srednjega menedžmenta postale stalnica v obvladovanju policije, je z vidika njihove ustreznosti in učinkovitosti potrebno opredeliti daljši časovni okvir delovanja preiskovalne komisije. Gre za neposredno povezavo med politično-policijskimi ukrepi in posledicami ukrepov, kjer je potrebno bolj natančno zajeti in obravnavati ustreznost vodenja policije in političnih vplivov nanjo. Poročilo je podpisal   Rudi Medved, predsednik komisije. (konec)