09.09.2021 ob 09:46
Deli članek
Policija prodaja les na panju

Ljubljana (MOREL)- Policija je na svoji spletni strani objavila  javno zbiranje ponudb za odkup 55 m3 drevja v Gotenici. Naprodaj je les na zemljiščih, ki se nahajajo na območju sektorja za oskrbo Gotenica, in sicer tako na poseljenem kot gozdnem zemljišču. Gre za t. i. les na panju, posekati pa je dovoljeno le drevesa, ki jih je z odločbo izbral in označil Zavod za gozdove Slovenije. Na prvi parceli so drevesa slabše kvalitete in les je uporaben predvsem za drva; na drugi parceli pa je  25,42 m3 bruto lesa smreke, 2,10 m3 bruto lesa gorskega javorja in 3,17 m3 bruto lesa lipe. Izhodiščna cena za prodajo lesa na panju znaša skupaj 3.500 evrov neto; v ceno ni vštet 22-odstotni davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v znesku 350 evrov. Možen je samo odkup lesa na panju v celoti. (konec)