23.11.2021 ob 22:00
Deli članek
Potrošniki bolj pesimistični kot v prejšnjem mesecu

Ljubljana (MOREL)- Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v novembru 2021 za dve odstotni točki nižji kot v prejšnjem mesecu, hkrati pa za sedem odstotnih točk višji kot v istem mesecu prejšnjega leta.

November 2021 je bil že peti zaporedni mesec, v katerem je bilo razpoloženje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu. Tokrat se je poslabšalo za 2 odstotni točki. Upad vrednosti kazalnika zaupanja potrošnikov na mesečni ravni so povzročila predvsem bolj pesimistična pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 9 odstotnih točk), nekoliko pa tudi njihovo nižje pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 1 odstotno točko). Rahlo bolj optimistična kot v mesecu prej so bila njihova pričakovanja glede večjih nakupov (za 1 odstotno točko). Kazalnik mnenje potrošnikov glede trenutnega finančnega stanja v gospodinjstvu je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca. To so sporočili iz SURS. (konec)