06.10.2021 ob 11:20
Deli članek
Povprečna mesečna neto plača moških je v letu 2020 znašala 1.261 EUR, žensk pa 1.242 EUR

Ljubljana (MOREL)- Z dostojnim delom lahko povežemo tudi delovne razmere. Med nestandardne delovne razmere spada npr. delo ob neobičajnih urah (zvečer, ponoči) ali delo ob sobotah in nedeljah oz. med vikendi. V Sloveniji je v 2020 opravljalo delo tudi med vikendi približno 18 % delovno aktivnih, v celotni EU pa nekaj več kot petina. Ta delež se je v zadnjih letih zniževal, najbolj pa se je znižal prav v 2020 (v EU s 25,8 % na 22,4 %).

Za Slovenijo je značilna nizka plačna vrzel med spoloma. V letu 2020 se je ta še nekoliko znižala. Po začasnih podatkih strukturne statistike plač je znašala 2,2 %, kar je bilo za 3,6 odstotne točke manj kot v letu 2019.

Povprečna mesečna neto plača moških je v letu 2020 znašala 1.261 EUR, žensk pa 1.242 EUR. Povprečna mesečna bruto plača v 2020 je bila, tudi po začasnih podatkih, 1.936 EUR, za 85 EUR višja od plače v 2019.