22.11.2021 ob 23:13
Deli članek
Povprečna plača za september 2021 nižja od plače za avgust 2021

Ljubljana (MOREL)- Povprečna bruto plača za september 2021 je znašala 1.872,92 EUR; od plače za avgust 2021 je bila v bruto in neto znesku nižja za enak odstotek, in sicer nominalno za 1,4 %, realno pa za 1,3 %.

Povprečna (bruto in neto) plača za september 2021 se je v primerjavi s plačo za avgust 2021 znižala v obeh sektorjih, v javnem sektorju za 2,1 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 1,6 %), v zasebnem sektorju pa za 1,1 %. To so sporočili iz SURS. (konec)