14.10.2021 ob 23:19
Deli članek
S tem si želijo živeti v mestni občini Celje

Celje (MOREL) – V Narodnem domu v Celju so danes predstavili Trajnostno strategijo za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje, ki je bila sprejeta na mestnem svetu v začetku oktobra. Glavno sporočilo snovalcev strategije je, da jo želijo zares izvajati in živeti, saj bo le tako dosegla svoj namen. O strategiji, ki obravnava celosten pristop za izboljšanje stanja v družbi, so spregovorile podžupanja Mestne občine Celje Breda Arnšek, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Polona Ocvirk in namestnica predsednice Odbora za družbene dejavnosti Mestnega sveta MOC Marijana Kolenko.

Podžupanja Breda Arnšek je pojasnila, zakaj smo se za pripravo takšne strategije sploh odločili. Med drugim je povedala, da smo že dolgo razmišljali o vse večjih izzivih pred katere smo kot družba postavljeni in posledicah, ki jih to ima predvsem za otroke in mlade. Povod za strategijo pa so bile nasilne skupine mladih, ki so se oblikovale v času ukrepov zaradi koronavirusa.

Breda Arnšek: »Naša želja in cilj sta, da pripomoremo k dolgoročnim spremembam v družbi, miselnosti, odnosih, vedenju, pa tudi šolskem sistemu. Strategijo smo zastavili kot krovni dokument, razdeljen na tri osrednje stebre oz. področja, s katerimi želimo opozoriti na prenizko stopnjo ozaveščenosti o nekaterih ključnih vrednotah v naši družbi: spoštovanje dostojanstva, empatija, sodelovanje in povezovanje ter etična trajnostna znanja. Zelo vesela sem, da smo se začeli ukvarjati s tako pomembno temo in da imamo na Mestni občini Celje, pa tudi na naših šolah in vrtcih, zaposlene, ki jim je resnično pomembno stvari spremeniti na bolje in s tem pomagati zdajšnjim in prihodnjim generacijam otrok in mladih.«

Vodja oddelka za družbene dejavnosti Polona Ocvirk je novinarje seznanila s prvim konkretnim dejanjem, ki smo ga uresničili še pred sprejetjem strategije na mestnem svetu, in sicer strokovnim srečanjem za zaposlene v vzgojno izobraževalnih zavodih in predstavnike nekaterih drugih institucij, s katerimi veliko sodelujemo. Podrobneje je predstavila tudi vsebino strategije in povedala, da so pripravi dokumenta ter njeni predstavitvi na strokovnem srečanju sodelovali tudi štirje priznani slovenski strokovnjaki: dr. Nina Ana Jäger, Sanja Rozman, dr. med., Marko Juhant in Nuša Konec Juričič, dr. med.

Marijana Kolenko, namestnica predsednice odbora za družbene dejavnosti Mestnega sveta MOC, je spregovorila o dostojanstvu kot temelju strategije, ki mora biti vodilo vseh, ki prihajajo v stik z otroki in mladimi, ter opozorila na dejstvo, da vsi otroci doma nimajo varnega okolja. Predstavila je pomen empatije in trajnostnega znanja ter izpostavila bistvo vzročno-posledične povezave v procesu vzgoje otrok v naši družbi. Povedala je tudi, da se želimo povezati z ožjimi deli lokalne skupnosti in gospodarstvom ter delovati kot povezovalni člen med vsemi institucijami.

Še v tem letu bo oblikovan akcijski načrt, ki bo bolj natančno opredelil dejavnosti. Vsekakor bo velik poudarek na izobraževanju učiteljev, vzgojiteljev in staršev, da bodo lahko z ustreznimi znanji dobra opora otrokom. Rezultate dela bomo vrednotili in o tem obveščali tudi javnost. To so sporočili iz kabineta celjskega župana. (konec)