13.06.2021 ob 22:29
Deli članek
Sindikalisti želijo še covid dodatkov

Ljubljana (MOREL)- Ker se epidemija izteka, pozivamo vse javne uslužbence, da podajo KSS-ju predlog za izplačilo višje solidarnostne pomoči v višini 693,01 EUR v letu 2021, zaradi epidemije Covid-19. Višina plače pri elementarni nesreči - epidemiji ni pomembna, do višje solidarnostne pomoči so upravičeni vsi naši člani. Naj spomnimo, članom reprezentativnega sindikata pripada 20% višja solidarnostna pomoč, po tem, ko sindikat poda zahtevo za izplačilo na podlagi predloga člana za izplačilo.
Kar smo v pozivu aprila lani: Poziv javnim uslužbencem k podaji predloga za izplačilo višje solidarnostne pomoči zaradi epidemije Covid-19 pojasnjevali, še vedno velja. Spomladi lani smo podali več tisoč zahtev za izplačilo višje solidarnostne pomoči na podlagi predlogov članov KSS. Ker do izplačila ni prišlo, smo na delovnem sodišču v tožbi - kolektivnem sporu, v katerem smo imeli pretekli teden glavno obravnavo in smo v pričakovanju sodbe. Sodbo pričakujemo v naslednjih dneh in to pozitivno - ugodilno, saj je prejšnji teden v identičnem kolektivnem sporu za javne uslužbence pozitivno sodbo (v povezavi) že prejel Sindikat ministrstva za obrambo.

Tudi letos so izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo solidarnostne pomoči, kot so bili lani. Ker javnim uslužbencem zaradi elementarne nesreče - epidemije pripada solidarnostna pomoč vsako leto, pozivamo vse, da nam čimprej (zaradi določenega roka) podate predlog za izplačilo. KSS bo pravočasno podal zahtevo za izplačilo in če bo potrebno, bomo tudi za izplačilo višje solidarnostne pomoči za leto 2021 sprožili kolektivni spor - tožbo. 

KSS bo na podlagi predlogov članov, ki jih bomo prejeli do 18. junija, podal zahtevo za izplačilo višje solidarnostne pomoči. To so sporočili iz Konfederacije slovenskih sindikatov.(konec)