06.10.2021 ob 21:59
Deli članek
Sindikat policistov dvomi v upravičeno policijsko represijo včeraj v Ljubljani

Ljubljana (MOREL)- Sindikat policistov Slovenije na podlagi velikega števila vprašanj članov ter zaposlenih v policiji, javnosti ter sledenja socialnim omrežjem ugotavlja, da so se v javnosti pojavili izraženi dvomi in vprašanja, ali je policijsko vodstvo varovanja javnega shoda in Vrha EU-Zahodni Balkan, v sredo 5.10.2021, res sprejemalo ter policistkam in policistom odrejalo nepristranska, strokovno utemeljena in zakonita navodila in ukaze, tako glede uporabe pooblastil, kot prisilnih sredstev.

Na podlagi: - predhodnih političnih zahtev do vodstva Policije glede ostrejšega ukrepanja na javnih zbiranjih,

- zahtev najvišjih predstavnikov politične oblasti po menjavi vodstev posameznih enot, ki so se v nekaj dneh tudi udejanjila, zaradi domnevnega neodločnega ukrepanja, - arogantnih in grozečih izjav najvišjih političnih predstavnikov glede svojih »pričakovanj« od vodstva Policije,

- nastopa predstavnika Policije Danijela Lorbek (direktorja Uprave uniformirane policije GPU) v medijih dne 5.10.2021 o ukrepanju Policije po zaključku policijskih intervencij, ki je te dvome javnosti še bolj utemeljil ter na podlagi dostopnega (video) materiala iz družbenega omrežja ter medijev, je možno ugotoviti številna neskladja in interpretacije istega dogodka glede ukazov, ki jih je operativni štab Policije odredil policistom, ki so tega dne v Ljubljani opravljali delo. 

Za odgovore na vprašanje, ali so bili ukazi vodstva Policije oz. operativnega štaba izdani zakonito, strokovno in taktno, je po našem prepričanju neizogibno potrebno ugotoviti dejansko stanje ter odgovoriti na vprašanja: - ali je vodstvo Policije oz. operativni štab, policistom dajalo zakonite in strokovne ukaze glede uporabe policijskih pooblastil in prisilnih sredstev in

- ali je vodstvo Policije sploh ravnalo v skladu s taktiko in metodiko dela, ki je običajna pri vzdrževanju javnega reda in miru

- ali je vodstvo Policije zagotovilo ustrezen nivo varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Sindikat policistov Slovenije zato predlaga, da se za odgovore na vse dileme, ki so izpostavljanje v javnosti, nemudoma uvede neodvisna preiskava s strani neodvisnega organa in sicer Varuha človekovih pravic in njegovih strokovnih služb, skladno z določbami 2. točke 1. odstavka, v zvezi z 2. odstavkom 26. člena Zakona o Varuhu človekovih pravic.

Takšna preiskava neodvisnega organa je po naši oceni nuja tudi zaradi zaščite ugleda policistov, ki so se neposredno srečevali z ljudmi na ulici in so zaradi (morebitnih) nezakonitih, nestrokovnih ali netaktnih ukazov operativnega štaba oz. vodstva Policije, v tem trenutku neutemeljeno podvrženi veliki kritiki javnosti. Varuha človekovih pravic zato pozivamo, da na podlagi prej navedenih določb, z namenom zagotavljanja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, nemudoma uvede preiskavo, vodstvo Policije pa pozivamo, da Varuhu nemoteno omogoči izvedbo preiskave in mu nemudoma omogočiti vpogled v podatke in dokumente iz svoje pristojnosti (34. in 35. člen zakona o Varuhu človekovih pravic). To so zapisali v sporočilu za javnost v Sindikatu policijstov Slovenije, ki ga vodi Kristjan Mlekuš. (konec)